Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Evolution AB (publ) den 20 augusti 2021 beslutades det att ändra antalet styrelseledamöter, välja en ny styrelseledamot samt justera styrelsearvodet.

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Mimi Drake valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2022.

Årsstämman beslutade att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska vara 150 000 euro, varav 30 000 euro ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolution.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 15:00 den 20 augusti 2021. 

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 500 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 11 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Prenumerera