Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) den 24 september 2020 beslutades det om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt AB (publ) som bolaget lämnade den 24 juni 2020.

Bemyndigande om emission av aktier
Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av det antal aktier som bolaget ska erlägga som betalning till de aktieägare i NetEnt AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnade den 24 juni 2020. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma de aktieägare i NetEnt AB (publ) som accepterar det offentliga uppköpserbjudandet. Tecknade aktier ska betalas med apportegendom bestående av aktier i NetEnt AB (publ). Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Mer information om det offentliga uppköpserbjudandet finns tillgänglig bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 24 september 2020.

          

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 800 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Prenumerera