Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 28 januari 2021 beslutades det att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget.

Incitamentsprogram innefattande en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner
Den extra bolagsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder upp till 200 personer inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner, samt övriga nyckelpersoner. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag med en efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 20 mars 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–december 2023) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut
Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, www.evolution.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolution.com.

Informationen lämnades för offentliggörande klockan 16:00 den 28 januari 2021.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har i dag cirka 7 400 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Prenumerera

Dokument & länkar