Evolution: Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Tredje kvartalet 2021 (3 kv 2020)

 • Rörelseintäkterna ökade med 97% till 276,0 MEUR (140,0)
 • EBITDA ökade 113% till 192,9 MEUR (90,7), motsvarande en marginal om 69,9% (64,8)
 • Periodens resultat uppgick till 157,4 MEUR (79,4)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,73 EUR (0,44)

Januari-september 2021 (9M 2020)

 • Rörelseintäkterna ökade med 100% till 768,5 MEUR (383,5)
 • EBITDA ökade 124% till 527,7 MEUR (236,0), motsvarande en marginal om 68,7% (61,5)
 • Periodens resultat uppgick till 433,9 MEUR (204,0)
 • Vinst per aktie uppgick till 2,03 EUR (1,12)

Händelser under tredje kvartalet 2021

 • Hög efterfrågan inom livekasino genererar en årlig tillväxt om 53%.
 • Tillväxten inom RNG uppgår till 7,9% jämfört med proforma 3 kv 2020.
 • Fortsatt expansion i USA med öppnande av ny livekasinostudio i Michigan samt, efter periodens utgång, lansering av RNG-spel i Connecticut som kommer följas av lansering av livespel.

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Årets tredje kvartal var ytterligare ett kvartal med extremt hög aktivitet inom Evolution. Expansionen av verksamheten med nuvarande takt är kort sagt ett resultat av hårt arbete. Jag vill inleda mina kvartalskommentarer med att tacka alla på Evolution för deras fantastiska arbete under perioden – utan era ansträngningar och ert engagemang hade de ekonomiska resultat vi uppnått inte varit möjliga.

Resultatet för det tredje kvartalet 2021 har än en gång visat att vår strategi – att fokusera på att underhålla slutanvändarna och ge dem en sömlös och felfri slutanvändarupplevelse – är framgångsrik. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 97 procent till 276 MEUR medan EBITDA ökade till 192,9 MEUR. EBITDA-resultatet motsvarar en marginal om 69,9 procent vilket överträffar vår guidning för helåret.

Omsättningstillväxten drivs av den mycket starka globala efterfrågan på livekasino, men den påverkas även i positiv riktning av vår ökade RNG-verksamhet. Omsättningstillväxten inom livekasino låg på 53,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2020, vilket är högre än tillväxttakten före pandemin och visar att många av våra nyare spelare väljer att stanna kvar i vårt nätverk. Tillväxten inom RNG-spel var 7,9 procent jämfört med proformasiffrorna för tredje kvartalet 2020 för NetEnt och Big Time Gaming (BTG). BTG, som nu konsoliderats fullt ut i tredje kvartalets resultat, bidrog med 10,6 MEUR i omsättning. Det fristående BTG växte med över 30 procent under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2020. Våra varumärken NetEnt och Red Tiger uppvisade en tillväxt om 3 procent jämfört med samma kvartal 2020. Även om denna utveckling ligger i linje med våra förväntningar är vår ambition att NetEnt och Red Tiger ska bidra med starkare tillväxt i början av 2022.

 Som jag nämnt tidigare i år håller vi på att omforma vår RNG-verksamhet. Under året har vi både omstrukturerat produktens färdplan och byggt om hela den tekniska plattformen för NetEnt. Vi håller nu på att rulla ut vår uppdaterade integration för kasino, One Stop Shop (OSS), till kunderna, vilket gör det möjligt för operatörerna att nå allt vårt befintliga innehåll från en enda integration samt att vi säkerställer att tillgången till framtida Evolution-innehåll kommer att vara sömlös och snabb över hela världen. Detta är ett stort steg såväl för oss som för kunderna, men ännu mer för slutanvändarna, som kommer att få mer fantastiskt innehåll från Evolution. En bieffekt från den fullständiga tekniska omvandlingen var att vi släppte färre nya spel under 2021.

Som alltid fortsätter vi att utveckla spelportföljen. Medan våra game shows, exempelvis framgångsrika hjulbaserade spel som Monopoly Live och Crazy Time, fortsätter att attrahera spelare fortsätter vi att bredda målgruppen för game show-kategorin. Vårt nya spel med studsande bollar – Cash or Crash – lägger till egenskaper som strategi och beslutsfattande i ett game show-spel. Spelet handlar helt om att ge spelaren olika val och möjlighet att styra utfallet. Vi har även lanserat Fan Tan, en ny variant av det vackra traditionella asiatiska spelet med bönor.

Förutom att lägga till nya unika spel är det helt avgörande att konstant förbättra slutanvändarupplevelsen och underhållningsvärdet genom förbättrade och innovativa användargränssnitt. Vi minskar antalet flaskhalsar och gör upplevelsen sömlös. Under kvartalet lanserade vi ett förbättrat användargränssnitt för vårt traditionella Blackjack-spel som tillförde en ny zoomegenskap i porträttläget. Detta förbättrade helt klart spelupplevelsen ännu mer.

Målet med alla våra erbjudanden är förse våra spelare med spänning och underhållning samt bästa möjliga utbud av spel i världsklass. Vi har åtagit oss att skapa de mest engagerande och spännande spelupplevelserna som finns.

Den nordamerikanska onlinekasinomarknaden fortsätter att utvecklas snabbt i både USA och Kanada. I början av kvartalet lanserade vi vårt livekasino i Michigan, där vi sedan inledningen av året erbjudit vår portfölj med NetEnt-spel. Studion har fått en mycket stark start och dess utbud, som är det bästa i sitt slag, innebär ytterligare en tillväxtfaktor på USA-marknaden. Efter periodens slut var vi först ut på marknaden med slotspel i Connecticut. Vi förväntar oss att slotspelen snart ska följas av livespelen, och vår studio i Connecticut kommer att bli vår fjärde studio i USA. Efter perioden har vi även lanserat både live- och RNG-spel med Ontario Lottery and Gaming Corporation, det är den fjärde provinsen i Kanada som lanserat livespel från Evolutions studio i Kanada.

Pågående studioprojekt omfattar nya studior i Madrid och Jerevan. Under kvartalet har vår verksamhet fokuserat på investeringar och etableringar av nya studior. Som alltid finns det expansionspotential på våra befintliga marknader men även på nya geografiska marknader, och som en naturlig del av verksamheten kommer vi att fortsätta att expandera och investera på samma nivå i befintliga studior, både i Nordamerika och i andra regioner.

Under det senaste kvartalet ingick vi även avtal om att förvärva DigiWheel i en kontanttransaktion. DigiWheels teknik är spännande, innovativ och unik och kommer att blandas med våra onlinebaserade livekasinospel och game show-spel. Ambitionen är att lansera nya spel baserat på denna teknik under 2022.

Som nämnts har vi ambitionen att fortsätta stärka vår ledande position på onlinekasinomarknaden. En av de hörnstenar som låter oss öka vårt försprång gentemot konkurrenterna ännu mer utgörs av produkt­innovationer. I februari, nu när saker börjar normaliseras, är det än en gång tid för ICE i London. Jag är redan nu full av förväntan inför att presentera vår färdplan för 2022.

Vi är nu på god väg in i ett spännande och mycket hektiskt sista kvartal och inledningen av fjärde kvartalet har börjat starkt. Nya spel ska släppas, nya studior ska byggas, OSS ska rullas ut och fantastiska nya ”evolutionärer” ska rekryteras samtidigt som alla vi som redan jobbar här måste fokusera ordentligt på vad vi kan göra bättre och vad vi kan göra för att Evolution ska bli lite bättre för varje dag som går.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 07:30 CEST. 

Presentation för investerare, analytiker och media
VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 09:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 505 583 56 
Följ presentationen på: https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q3-2021

 

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 500 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 12 000 anställda främst i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Canada, Rumänien och Sydafrika med flera.

Prenumerera

Dokument & länkar