Evolution Gaming: Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Tredje kvartalet 2019 (3 kv 2018)

 • Rörelseintäkterna ökade med 47% till 94,7 MEUR (64,3)
 • EBITDA ökade 73% till 48,5 MEUR (28,0), motsvarande en marginal om 51,2% (43,5)
 • Periodens resultat uppgick till 39,8 MEUR (21,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,22 EUR (0,12)

Januari-september 2019 (9M 2018)

 • Rörelseintäkterna ökade med 48% till 259,8 MEUR (175,2)
 • EBITDA ökade 67% till 127,1 MEUR (76,1), motsvarande en marginal om 48,9% (43,4)
 • Periodens resultat uppgick till 102,9 MEUR (57,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,57 EUR (0,32)

Händelser under tredje kvartalet 2019

 • Positiv utväxling från investeringar i spel och studiokapacitet
 • Alla geografiska marknader bidrar till den höga tillväxten
 • Licens från Pennsylvania Gaming Control Board erhållen

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Jag är mycket nöjd att kunna rapportera ett genomgående starkt resultat i det tredje kvartalet. Våra investeringar i nya spel och studior ger allt större effekt, vilket reflekteras i såväl den höga tillväxten som fortsatt stärkta marginaler. Vi noterar en ytterligare förstärkt efterfrågan på Evolutions produkter globalt. Vi ser nu också tydligt att vi når helt nya spelartyper, vilka i stor utsträckning möter livespel för första gången. Dessa nya spelare konverterar från andra spelkategorier, till exempel slots, vilket är mycket glädjande. Genom vår expansion och byggnation av ny studiokapacitet, tillsammans med de 10 nya spel vi lanserade under första halvåret 2019, är vi också gynnsamt positionerade att ta tillvara den växande generella efterfrågan på live.

Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 94,7 MEUR, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år. EBITDA uppgick till 48,5 MEUR med en marginal på 51,2 procent. För niomånadersperioden var EBITDA-marginalen 48,9 procent. Mot bakgrund av detta utfall kommer vi att hamna något högre än det tidigare kommunicerade marginalintervallet 47-49 procent för helåret 2019.  

Evolutions produkter har hög efterfrågan i hela världen, vilket visas i tillväxten som i allra högsta grad är global. För att öka förståelsen för vår geografiska räckvidd redovisar vi från och med denna rapport en nedbrytning av våra intäkter per region. Vi växer tillsammans med våra kunder i alla regioner, med högst tillväxt i Asien och Nordamerika. Denna utveckling förväntar vi oss kommer att fortsätta och återspeglar det fokus som operatörerna lägger på nya tillväxtmarknader. På vissa reglerade marknader i Europa har onlinekasino gått in i en mer mogen fas, men live casino som vertikal fortsätter att öka sin andel av den totala marknaden.

Som tidigare kommunicerat fortsätter vi att investera i studiokapacitet för att möta den totala efterfrågan på live. Vår helt nya studio på Malta är nu operativ, och vi fortsätter samtidigt att expandera i befintliga studior i både Georgien och New Jersey. Georgien har nu fördubblat sin kapacitet sedan vi öppnade studion i april 2018. I New Jersey kommer vi att vid årets slut också att ha fördubblat kapaciteten i syfte att lägga till fler spel ur vår portfölj och möjliggöra för fler dedikerade kundmiljöer. I dagsläget erbjuder vi 9 av 21 speltitlar ur vår portfölj till operatörer i delstaten.

Under kvartalet erhöll vi en Interactive Gaming Manufacturer-licens från Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB), vilket är en förutsättning för att vi ska kunna leverera tjänster i Pennsylvania. Baserat på våra erfarenheter från New Jersey ser vi goda möjligheter att attrahera både onlineoperatörer och landbaserade kasinon med vårt erbjudande. Planeringen för den nya studion är i full gång och kommer gå live under 2020.

Efter kvartalets utgång har vi ingått avtal med Flutter Entertainment och deras framgångsrika varumärken Paddy Power och Betfair. Avtalet är resultatet av flera års dialog, som har kunnat intensifieras tack vare våra senaste innovationer. Vi ser fram mot att utveckla detta samarbete över tid.

2019 har varit ett produkt- och innovationsår för oss. Vi har ytterligare förstärkt vår utvecklingskraft och kommer att behålla tempot i utvecklingen av nya spel även framåt. Bakom kulisserna pågår det ständiga arbetet med att utveckla våra kärnspel och samtidigt bredda live-vertikalen med nya innovationer. När vi publicerar bokslutskommunikén för 2019 i februari kommer 2020 års upplaga av spelmässan ICE precis att ha genomförts. Vår ambition är liksom tidigare år att visa vägen framåt för hela branschen genom att lansera nya banbrytande produkter.

Evolutions absoluta kärna bygger på innovation med fokus på att svara upp mot efterfrågan på live och att konstant öka gapet till konkurrenterna. Jag ser med tillförsikt på vad framtiden har att erbjuda.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 24 oktober 2019 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 705. Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q3-2019.

För ytterligare information kontakta CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, ir@evolutiongaming.com.

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 7.30 CET.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 7 300 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.