Studioverksamheten i Georgien får klartecken att utökas

Studioverksamheten i Evolution Gamings anläggning i Tbilisi har av myndigheterna fått klartecken att utvidga kapaciteten givet att rådande restriktioner efterlevs. Evolution Gaming kommer i ett första skede öppna cirka 100 bord.

Evolution Gaming skalar upp verksamheten i begränsad omfattning då de anställdas säkerhet och välmående även fortsättningsvis kommer i första hand. Verksamheten kommer att fortsätta följa riktlinjer avseende social distansering och fortsätta med de smittförebyggande åtgärderna som sedan tidigare vidtagits i studion. Evolution följer utvecklingen av covid-19 noggrant och kommer att försiktigt skala upp verksamheten med bibehållen säkerhet för de anställda.

Verksamheten i Tbilisi stängdes tillfälligt på uppmaning av georgiska myndigheter den 23:e mars och öppnades upp i begränsad omfattning den 4 april.


För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO
ir@evolutiongaming.com                 

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 8 000 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar