Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

Report this content

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet och som önskar utnyttja denna rätt. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande ledamöter:

  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Peter Ihrfelt (utsedd av Österbahr Ventures AB), ordförande
  • Mats Holmer (utsedd av Joel Citron)
  • Cecilia Lager (styrelseledamot)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Evolution Gaming Group AB (publ)
Att. Valberedningen
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

Årsstämman 2020 hålls i Stockholm den 24 april 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 200 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 900 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.