EVRY stärker sitt fokus på e-hälsa över hela Norden

EVRY förvärvar Exonor, en ledande leverantör av strategiska konsult- och supporttjänster för implementering av kliniska IT-system. Vårdsektorn i de nordiska länderna genomgår just nu en genomgripande digitaliseringsprocess. Med uppköpet av Exonor stärker EVRY sitt erbjudande inom e-hälsa.

Under de kommande åren planeras omfattande investeringar i grundläggande IT-infrastruktur och nya standardsystem inom vården. För att patienter ska kunna erbjudas bättre vård krävs det mer effektiva arbetsprocesser och internutbildningsprogram, samt att bättre samordning inom och mellan vårdens olika instanser stärks.

Med sin expertis inom IT och affärsstrategi och långa erfarenhet av att implementera och utveckla centrala IT-system hjälper Exonor sina kunder att modernisera och dra nytta av digitaliseringens fulla potential.

– EVRY har idag ett kompetent och dedikerat team som levererar lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn i Norden. Med förvärvet av Exonor kommer vi att stärka vår branschspecifika expertis inom healthcare. Detta betyder att vi i ännu högre utsträckning kommer kunna driva digitalisering av sjukvårdssektorn, säger Björn Ivroth, EVRYs koncernchef.    

– EVRY har positionerat sig rätt för att ta del av den ökande efterfrågan på IT-relaterade konsulttjänster. Att vi nu går samman med EVRY betyder att vi blir en del av ett företag som arbetar för att patienter och vårdpersonal ska få bästa tänkbara tekniska förutsättningar, säger Helge H. Monstad från Exonor.

Exonor har kontor i Oslo, Uppsala, Helsingfors och Köpenhamn. Företaget har 17 medarbetare med omfattande kompetens inom IT såväl som klinisk expertis. Exonor upplever en ökad efterfrågan och planerar att fördubbla antalet medarbetare under de kommande tolv månaderna.     

Affären där EVRY förvärvar 100 procent av aktiekapitalet i Exonor Group AS gick igenom den första juli 2018.

För mer information, kontakta

Bengt-Göran Kangas, SVP Public Sector & Healthcare, EVRY
Tel: +46 70 851 77 32
E-post: bengt-goran.kangas@evry.com

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på SEK 12,4 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com

Taggar:

Om oss

Om EVRYEVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.www.evry.com

Prenumerera

Dokument & länkar