Fortsatt tillväxt och stark EBITA-marginal i linje med strategin

Report this content

(Fornebu, 31 oktober 2019) EVRY redovisar en rörelsesintäkt för tredje kvartalet 2019 på 3 092 milj. NOK, jämfört med 3 005 milj. NOK under tredje kvartalet 2018. Efter justering från påverkan av valutakurseffekter och förvärv var tillväxten inom konsult- och applikationstjänster stark – 5,5 % respektive 9,2 %. Koncernen redovisade en organisk tillväxt på 2,5 % för tredje kvartalet.

Rörelseintäkterna för de första nio månaderna 2019 uppgick till 9 599 milj. NOK, en ökning jämfört med 9 499 milj. NOK under samma period föregående år.

Redovisad EBITA* under tredje kvartalet 2019 var 422 milj. NOK, jämfört med 413 milj. NOK under tredje kvartalet 2018. EBITA*-marginalen slutade på 13,7 %, vilket är i linje med samma kvartal föregående år. Redovisad EBITA under de första nio månaderna 2019 var 1 108 milj. NOK, jämfört med 1 107 milj. NOK under de första nio månaderna 2018. EBITA-marginalen för de första nio månaderna 2019 slutade på 11,5 %, jämfört med 11,7 % för de första nio månaderna 2018.

EVRY hade en orderstock på 16,7 miljarder vid slutet av september.

TietoEVRY-fusionen är på väg att skapa ett ledande nordiskt företag för digitala tjänster
Integrationsplaneringen för sammanslagningen av Tieto och EVRY håller schemat. Sammanslagningen väntar på godkännande från respektive konkurrensmyndighet. Integrationsplaneringen fokuserar på kulturell integration, operativ beredskap och implementering av synergi. Nyligen presenterades en ny koncernledning för TietoEVRY. Dessa tillsättningar träder i kraft efter avslutad sammanslagning, vilken väntas äga rum under fjärde kvartalet 2019 eller senast det första kvartalet 2020.

Attraktiv arbetsgivare på en konkurrensutsatt marknad
I den intensiva kampen om IT- och tekniktalang, fortsätter EVRY att attrahera kompetens. EVRY inledde 2019 med den stora ambitionen att rekrytera minst 1 000 anställda före årsskiftet. Vid slutet av september hade EVRY rekryterat 917 nya medarbetare i Norden. 180 av de nyanställda är utexaminerade i Norge och Sverige. EVRY sticker ut med ett starkt arbetsgivarvarumärke och fortsätter rankas som en mycket attraktiv arbetsplats, både bland nyexaminerade och mer erfarna IT-experter. EVRY är dessutom Norges största arbetsgivare för kvinnor inom teknikbranschen med över 1 000 kvinnliga IT-experter. EVRY befinner sig på åttonde plats på EY:s ”She Index” bland norska företag och sticker ut som det företaget med bäst könsbalans i Norge. 

Vd Per Hove kommenterar:

”Jag är glad över att kunna meddela att EVRY är på god väg mot målet att bli en teknologi och konsultenhet att räkna med i Norden. Vi ser hur våra strategiska val nu leder till stabil tillväxt och positiv påverkan, även i Sverige. Jag är otroligt stolt över att se hur starkt EVRY:s arbetsgivarvarumärke och värdeerbjudande har blivit – särskilt med tanke på erkännandet av vår strävan efter att bli ett mer jämställt företag.

Integrationsplaneringen för TietoEVRY-fusionen är också på rätt spår och har tagits väl emot av både kunder och medarbetare. Den presenterade koncernstrukturen och ledningsgruppen utgör en viktig del av TietoEVRY-integrationen och jag tror att vi har kunnat skapa en stark ledargrupp som är väl rustad för att leda oss in i framtiden som ett företag.”

Höjdpunkter:

 • Totala intäkter på 3 092 milj. NOK under tredje kvartalet 2019 (3 005 milj. NOK under tredje kvartalet 2018)
 • Totala intäkter på 9 599 milj. NOK hittills under 2019 (motsvarande 9 499 milj. NOK 2018)
 • Organisk tillväxt* på 2,5 % under tredje kvartalet 2019 (4,0 % under tredje kvartalet 2018)
 • Organisk tillväxt* på 0,9 % hittills under 2019 (motsvarande 3,9 % 2018)
 • EBITA* på 422 milj. NOK under tredje kvartalet 2019 (413 milj. NOK under tredje kvartalet 2018), motsvarande en EBITA*-marginal på 13,7 % under tredje kvartalet 2019 (13,7 % under tredje kvartalet 2018)
 • EBITA* på 1 108 milj. NOK hittills under 2019 (1 107 milj. NOK 2018), motsvarande en EBITA*-marginal på 11,5 % hittills under 2019 (11,7 % under 2018)
 • EPS* på 0,67 NOK under tredje kvartalet 2019 (0,79 NOK under tredje kvartalet 2018)
 • EPS* på 1,73 NOK hittills under 2019 (motsvarande 1,87 NOK 2018)
 • Orderstock på 16,7 miljarder NOK per den 30 september 2019
 • Kassagenereringen för de senaste tolv månaderna per den 30 september 2019 låg på 90,5 %, vilket är en ökning jämfört med 82,8 % för tredje kvartalet 2018

*) Före övriga intäkter och kostnader

**) Organisk tillväxt definieras som intäkt justerad för påverkan från förvärv, avyttringar och valutaeffekter

Kvartalsrapport och presentationsmaterial kan laddas ner på www.evry.com/investor  

EVRY ASA kommer att presentera sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019 i dag, den 31 oktober 2019. Presentationen kommer att äga rum på EVRYs huvudkontor vid Fornebu (Snarøyveien 30, 1360 Fornebu) klockan 8:00 CET.

Länk till livestream och för att se presentationen i efterhand: https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=98161675
 

För att delta i frågestunden efter presentationen måste du ringa in via telefon.

Telefonkonferensnummer:

 • Norge +47 2100 2610
 • Sverige +46 (0) 8 5033 6574
 • Storbritannien +44 (0) 330 336 9105
 • USA +1 323 794 2551
 • Finland +358 (0) 9 7479 0361

Konferenskod: 5365687

För mer information, kontakta: 

 • Kjell Arne Hansen, Head of Group Treasury

Tel: (+47) 95040372

E-post: kjell.hansen@evry.com   

 • Unni Strømstad, EVP Communications and Marketing 

Tel: (+47) 97753453

E-post: unni.stromstad@evry.com

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt teknik- och konsultföretag. Tillsammans med våra kunder och ett ekosystem med de bästa globala digitala experterna formar vi framtiden i dag genom att tillämpa ny teknik för att förbättra slutanvändarnas upplevelser och prestationer från människor, processer och system.

Vi har ett nära samarbete med våra kunder och representerar ett nordiskt tänkesätt när det gäller ansvar, kvalitet och säkerhet.

Vi utnyttjar vår nordiskhet till att göra affärer i mer än 18 länder. EVRY är noterat på Oslobörsen under EVRY. Våra 9 000 medarbetare brinner för att skapa digitala fördelar och forma framtiden – i dag.

EVRY redovisade en omsättning på 12,9 miljarder NOK 2018 och bolagets huvudkontor ligger vid Fornebu strax utanför Oslo.

Denna information är föremål för redovisningsskyldighet enligt den norska värdepapperslagen §5–12.