Statistiska centralbyrån utökar samarbete med EVRY

Statistiska centralbyrån utökar sitt samarbete med EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag. Genom det nya avtalet med Statistiska centralbyrån stärker EVRY sin position som en viktig aktör på marknaden för datainsamlingstjänster. Det utvidgade samarbetet beräknas sätta igång i december 2017 och är värt ca 60 miljoner kronor under fyra år.

EVRY har sedan 2015 arbetat för Statistiska centralbyrån och som en del av deras leverans av Arbetskraftsundersökningar (AKU). Syftet med AKU är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden för befolkningen i åldersgruppen 15–74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Resultatet publiceras som officiell statistik och används bland annat som beslutsunderlag för riksdagen i samband med ekonomiska och arbetsmarknadspolitiska frågor.

- EVRY har varit leverantör åt Statistiska centralbyrån under flera år och vi är mycket stolta över att få fortsätta arbetet med att vidhålla en hög nivå för Arbetskraftsundersökningarna. Genom vårt nya utökade avtal är vår målsättning att bidra till att svarsfrekvensen utvecklas gynnsamt och samtidigt identifiera och ge ytterligare förslag på förbättringspotentialer, berättar Bengt-Göran Kangas, SVP Public Sector & Heathcare på EVRY.

Det nya avtalet träder i kraft under december 2017 och innehåller utökade åtaganden av redan befintlig leverans. Uppdraget innefattar att EVRY kommer stå för 50 procent av Arbetskraftsundersökningarnas telefonintervjuer, istället för enbart 20 procent som man gjort tidigare. Samarbetet sträcker sig minst fyra år framåt med chans till förlängning ytterligare tre år.

- Det nya avtalet med Statistiska centralbyrån blir ett kvitto på vår framgång med uppdrag som kräver hög kompetens inom datainsamling. Vi stärker också EVRYs position på marknaden inom datainsamlingstjänster och tar marknadsandelar vilket är glädjande, säger Bengt-Göran Kangas.

 

För mer information, kontakta

Bengt-Göran Kangas, SVP Public Sector & Healthcare, EVRY
Tel: +46 70 851 77 32
E-post: bengt-goran.kangas@evry.com

Nizar Chakkour, pressansvarig SCB
Tel: +4676 720 4444
E-post: nizar.chakkour@scb.se

 

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com

Taggar:

Om oss

Om EVRYEVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.www.evry.com

Prenumerera

Citat

EVRY har varit leverantör åt Statistiska centralbyrån under flera år och vi är mycket stolta över att få fortsätta arbetet med att vidhålla en hög nivå för Arbetskraftsundersökningarna. Genom vårt nya utökade avtal är vår målsättning att bidra till att svarsfrekvensen utvecklas gynnsamt och samtidigt identifiera och ge ytterligare förslag på förbättringspotentialer
Bengt-Göran Kangas, SVP Public Sector & Heathcare på EVRY