Systembolaget fortsätter satsa på digitalisering och innovation – förnyar samarbete med EVRY

Systembolaget förnyar sitt samarbete med IT-tjänsteföretaget EVRY och fortsätter sitt arbete med digitalisering och innovation. Det förnyade samarbetet innebär en kraftansträngning från Systembolagets sida som siktar på en molntransformation. Affären är en av EVRYs största i Sverige och löper över drygt fem år.

EVRY, ett av Nordens största IT-tjänsteföretag, får fortsatt förtroende att tillhandahålla smarta digitala lösningar åt Systembolaget. Denna gång är samarbetet mer omfattande och ambitionen är att Systembolaget genom ökad digitalisering ska kunna erbjuda sina kunder ännu bättre och utvecklade tjänster oavsett kanal. Affären går i linje med EVRYS ökade fokus mot detaljhandeln.

Uppdraget omfattar IT-drift av Systembolagets samtliga butiker, huvudkontor och dotterbolag. I det nya avtalet kommer EVRY även ha möjlighet att leverera applikations- och molntjänster, samt vara en strategiskt viktig partner i Systembolagets planerade molntransformation. Till exempel handlar det om möjligheten att införa fler mobila tjänster.

- EVRYS vision är att bidra till nytta för Systembolaget genom innovation och smarta lösningar. Digitaliseringens fördelar i form av effektivitet och ökad tillgänglighet är som regel mycket stora och Systembolaget är ett företag som verkligen kan använda sig av ny teknik till förmån för sina kunder. Vi är väldigt glada över förtroendet att få fortsätta vara med på deras digitala resa, berättar Fredrik Almén, Sverigechef på EVRY.

Det nya avtalet har en avtalstid på drygt 5 år och stäcker sig fram till 31 maj 2023 och blir EVRYs största affär i Sverige under 2017.

- Vi valde att förlänga och utöka vårt avtal med EVRY helt enkel därför att EVRY hade det bästa och mest konkurrenskraftiga erbjudandet. Dessutom har vi varit mycket nöjda med vårt tidigare samarbete med EVRY. Diskussionerna inför det nya samarbetet har präglats av ett stort engagemang från både från vår och EVRYs sida och vi ser fram emot att fortsätta vår digitala utveckling och att kunna erbjuda IT-tjänster som ligger i framkant, säger Eva Listi, IT-direktör på Systembolaget. 

För mer information, kontakta:

Fredrik Almén, Sverigechef, Evry
Tel: +46 70 333 15 59
E-post: fredrik.almen@evry.com

 

Om EVRY

EVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på SEK 12,4 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista. www.evry.com

Om oss

Om EVRYEVRY är ett ledande nordiskt IT-tjänst- och programvarubolag med mer än 10 000 kunder i både privat och offentlig sektor. Mer än fem miljoner människor i de nordiska länderna använder dagligen lösningar som levereras av EVRY. Genom en stark lokal närvaro med djup teknisk och affärsmässig insikt är EVRY en drivande kraft för kundens innovation och förnyelse. EVRY hade 2016 en omsättning på NOK 12,2 miljarder och cirka 8 500 medarbetare i nio länder. Huvudkontoret ligger i Fornebu utanför Oslo och aktien är noterad på Oslobörsens huvudlista.www.evry.com

Prenumerera