Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2019

Report this content

EWPG Holding AB (publ) rapporterar betydande framsteg under de två första kvartalen 2019

EWPG Holding AB (publ) ("Företaget", "Eco Wave Power" eller "EWP") säkerställer flera bidrag; bildar dotterbolag i Australien; går in i joint venture med EDF Renewables; utvidgar avsevärt projektportföljen; presenterar nytt patentgodkännande för registrering; och vinner flera utmärkelser för sitt arbete, inklusive inkludering i SET100-listan över energiföretag som revolutionerar världen av DENA och World Energy Council.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Siffrorna inom parentes avser resultatet under motsvarande period föregående år.

Andra kvartalet 2019

 • Intäkter på kSEK 169 (0).
 • Nettoförlust på kSEK 3 711 (2 064).
 • Vinst per aktie är negativ (negativ).
 • Per den 30 juni 2019 uppgick likvida medel till kSEK 6 354 (3 085)

Första halvåret 2019

 • Intäkter på kSEK 168 (0).
 • Nettoförlust på kSEK 5 352 (3 616).
 • Vinst per aktie är negativ (negativ).

Efter rapportdatumet

 • Nettointäkterna från börsintroduktionen i juli 2019 uppgick till MSEK 121,8 före transaktionskostnader. De ekonomiska effekterna från börsintroduktionen återspeglas inte i denna delårsrapport eftersom de inträffade efter rapportdatumet.

Viktiga händelser mellan den 1 januari och den 30 juni 2019

 • Fick bidrag från det israeliska energiministeriet, regeringen i Queensland, PortXL och fas A-finansiering från Horizon 2020 – Europeiska kommissionen
 • Etablerade ett helägt dotterbolag i Australien som är en av de marknader som har störst energipotential och en viktig marknad för EWPs expansion.
 • Tecknade joint venture-avtal med EDF Renewables i Israel för utveckling av ett gemensamt projekt medfinansierat till lika stor del av båda parter.
 • Utökade projektportföljen, inklusive LOI med Vandebron för 20 MW PPA och MOU med Hadera Economic Company & OTWOI för ett projekt med en effekt på 1 MW.
 • Deltog i Bluetech-tävlingen som det portugisiska havsministeriet höll i Portugal och valdes ut till att påbörja förberedande genomförbarhetsstudier för projekt i hamnarna i Sines och Leixoes.
 • Fick två patent godkända och fick flera utmärkelser: en utmärkelse av C40 (Women4Climate-initiativ), kom med på listan med SET100 över energibolag som revolutionerar världen (genom DENA och Världsenergirådet) samt erkänns av FAMAE som topp-100-vatteninnovatör.

Viktiga händelser efter rapportdatumet

 • Företaget noterades på Nasdaq First North. EP tog in 121,8 miljoner kronor från investerare, vilket gör det till den näst största noteringen på Nasdaq First North fram till det datumet i år. EWP välkomnade cirka 5 900 nya aktieägare, inklusive AP4 och Skandia Fonder.
 • Påbörjade upphandling av delar för expansionen av Jaffa hamn-projektet och inleder samarbete med Siemens. EWP genomförde en miljöundersökning i samband med Jaffa hamn-projektet. Resultaten visar att projektet inte har någon negativ inverkan på den omgivande miljön.
 • EWP och EDF Renewables har etablerat joint venture-bolaget i enlighet med joint venture-avtalet som undertecknades av parterna under Q2.
 • Leixos hamn i Portugal ingår ett LOI med EWP för ett projekt i storleken upp till 5 MW.
 • Eco Wave Power fick två patentansökningar godkända för EWPs egenutvecklade automatiseringssystem.
 • Inna Braverman, vd för Eco Wave Power, träffade Gibraltars regering för att diskutera nästa steg för genomförandet av 5 MW-våggården i Gibraltar.

VD har ordet

God framdrift på vägen mot kommersialisering av vågeneri.

Jag vill börja med att uttrycka vår tacksamhet till de ca 5 900 nya aktieägare, inklusive Skandia Fonder, AP4 och vår styrelse, som stöttade oss med vår börsnotering den 18 juli.

Vi tackar er för att ni tror på vågenergi och för att ni tror på vårt bolag. Vi är helt övertygade om att det NU är rätt tid att agera mot klimatförändringar.

 Enligt FN sker det naturkatastrofer beroende på klimatförändringar en gång i veckan.

”Vi utsätter hela världens befolkning för klimatförändringar och det är helt klart mycket oroande eftersom vi till viss del är på väg in på okänd mark”, sade Haines, professor i miljöförändring och folkhälsa vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

”Vi utsätter unga människor och kommande generationer för dessa allt större [hälso]risker i många hundra år framöver, om inte årtusenden”, sade han. ”Vi måste försöka minimera effekterna och gå mot en utsläppssnål ekonomi. ”

Svaret på problemet är tydligt – vi MÅSTE gå mot en utsläppssnål ekonomi och mot förnybara energikällor för produktion av ren el. Vågenergi är en enorm resurs för ren energi och här på EWP kommer vi att göra alla möjliga satsningar för att nå fasen med kommersiellt livskraftiga våggårdar.

EWP har redan klarat av ett antal viktiga utmaningar för vågenergibranschen:

 • Vi har bevisat att vi kan bygga vågenergikraftverk till kostnadseffektiva priser.
 • Vi har bevisat att vår lösning överlever under storm.
 •  Vi har fått försäkring för våra kraftverk.
 •  Och vi har visat att vågenergi inte skadar miljön.

Vårt nästa viktiga mål är att driva en kommersiell vågpark, vilket kommer att bevisa att vågenergi i kommersiell skala kan generera tillräckliga elmängder och att vågenergin kan vara lönsam.

Utmaningen som vi antog är inte liten. Vi är pionjärer i en ny bransch. Men sol- och vindindustrin som nu är fullt kommersialiserade förnybara energikällor gick igenom samma prövningar – kanske ännu svårare – och vi tror att vi med vår teknik kan nå betydande resultat snabbare.

De allra första solcellerna som uppfanns på 1800-talet var mindre än en procent effektiva, inte i närheten av tillräckligt för att göra dem till en användbar energikälla. 1955 lanserade Hoffman Electronics den första Silicol-kommersiella solcellen. Den såldes för 25 amerikanska dollar per cell då och fungerade med 2 procents effektivitet. Varje cell producerade bara ett litet antal milliwatt och följaktligen fastställdes priset per watt till över 1 785 dollar. Det var inte alls ett prisvärt alternativ för den vanliga konsumenten och se på solenergibranschen nu. Effektiva och kostnadseffektiva solpaneler finns överallt och branschen blomstrar.

Det är här vi vill vara med vår vågenergiteknik. Vi vill påverka energiproduktionen i världen och vara en viktig del av lösningen mot klimatförändringar. Det är en stor utmaning, men vi är passionerade och engagerade i att få det att hända.

Under de senaste månaderna har vi gjort viktiga framsteg som tar oss närmare målet:

 • Vi har säkrat finansiering från det israeliska energiministeriet, Europeiska kommissionen och andra program.
 • Vi etablerade strategiska samarbeten och samarbetade med globala ledare inom energibranschen, som Siemens och EDF Renewables – som kommer att hjälpa oss med vår produktutveckling och implementering.
 • Vi har avslutat utformningen och påbörjat upphandling av delar för vårt projekt i Jaffas hamn och slutfört en miljöundersökning som visar att vår teknik inte har någon negativ inverkan på miljön.
 • Vi håller på att anställa nyckelbefattningar för bolaget för att stärka EWPs tekniska kapacitet och genomförandeförmåga, liksom vår kompetens inom affärsutveckling och marknadsföring.
 • Vi har utökat våra projektplaner med fokus på den europeiska och australiensiska marknaden – där vågenergipotentialen är betydande.
 • Och vi har förstärkt vår patentportfölj med tre nya godkända patent.

Vi är fokuserade och fast beslutna att göra vågenergi till verklighet!

Tack än en gång för att du är en del av vår vision

Vänliga hälsningar

Inna Braverman

Vd

Den fulla rapporten är bifogad detta pressmeddelande.

För mer information

Yair Rudick, Business Development and Strategy

Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Denna information är information som Företaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation. Informationen offentliggjordes av ovanstående kontaktpersoner den 30 augusti 2019, klockan 08.00 CET.

Taggar: