Eco Wave Power ingår koncessionsavtal med APDL med syftet att möjliggöra konstruktion av vågkraftverk på upp till 20 MW i Portugal

I dag ingick den landbaserade marina energiutvecklaren, Eco Wave Power (EWPG Holding AB), ett officiellt koncessionsavtal med APDL (A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo) angående användningen av ett område som potentiellt är lämpligt för byggande, drift och underhåll av ett vågenergikraftverk på upp till 20 MW på fyra platser som ägs och drivs av APDL

Ovan är en illustration av projektet.
 
Enligt det avtal som ingåtts mellan parterna kommer APDL att ge EWP koncession för sina vågenergikraftverk under en period av 25 till 30 år, medan Eco Wave Power kommer att ansvara för att säkra alla licenser, bygga och driftsätta kraftverket och att sälja den elektricitet som genereras av kraftverket i enlighet med en godkänd produktionskvot, som ska fastställas för varje anläggning.

Kraftverket är planerat att byggas och tas i drift i två steg. I det första steget kommer Eco Wave Power att bygga en anläggning upp till 5 MW. I det andra steget kommer Eco Wave Power att bygga, driva och underhålla anläggningens återstående kapacitet (15 till 19 ytterligare MW). APDL kommer att ha en "right of first refusal" (ROFR) att delvis eller helt investera i båda faserna av projektet.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power sa att: ”När det gäller vågenergi uppskattar Portugals regering att det finns en potential att installera 3-4 GW vågkraftkapacitet enbart i Portugal. Vi är mycket glada över samarbetet med APDL och vill tacka dem för att de är riktiga pionjärer från vågenergin.”

Detta avtal överensstämmer med planen som tidigare antagits av Portugals regering för uppbyggnad av havsenergi och dess industriella strategi för att påskynda utvecklingen av Portugal för densamma.

Det huvudsakliga strategiska målet är att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt industriellt exportkluster för förnybar energi från havet. Enligt strategin har förnybar energi från havet potential att leverera 25% av Portugals årliga kraftförbrukning, medan sektorn kan generera €254 miljoner i investeringar, €280 miljoner i bruttovärde, €119 miljoner i handel och 1 500 nya jobb.

Strategin bidrar också till förverkligandet av det s.k. Port Tech Cluster som verkar för att påskynda utvecklingen av förnybar energi från havet genom att skapa synergier med sjöfartssektorn som kan ge industrin tillgång till demonstrationsplatserna i verkliga driftsmiljöer nära hamnar.

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserat vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottog "Climate Action Award" under COP25 i Madrid, Spanien.

Eco Wave Power grundades 2011 och har verksamhet i Sverige, Gibraltar, Australien, Mexiko, Kina och Israel. De stora svenska aktieägarna i EWPG Holding AB är AP4 och Skandia Fonder. Eco Wave Power-aktien (EWP, EWPG) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA är företagets certifierade rådgivare (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Bilder från press och annat mediematerial kan laddas ner via följande länk: https://www.ecowavepower.com/gallery/photos/.

Denna information är information som Företaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU Market Abuse Regulation. Informationen offentliggjordes av nedanstående kontaktpersoner den 16 april 2020, klockan 17.05 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+97235094017

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar