Eco Wave Power lämnar in finansiell rapport på Form 20-F för räkenskapsåret som avslutades 31 december 2021

Report this content

Stockholm, Sverige – 28 april 2022 – Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”), ledande inom produktion av ren el från havsvågor, har idag lämnat in sin finansiella rapport på Form 20-F för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2021 till U.S. Securities and Exchange Commission (”SEC”).

Den finansiella rapporten, som innehåller Eco Wave Powers reviderade koncernredovisning, kan hämtas på SEC:s webbplats http://www.sec.gov och via Bolagets webbplats på SEC Filings. Bolaget kommer kostnadsfritt att leverera en papperskopia av sin finansiella rapport, inklusive dess fullständiga reviderade koncernredovisning, till sina aktieägare på begäran till Bolagets IR-kontakt, FNK IR, som kan nås på +1.646.809.2183 eller wave@fnkir.com.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

Eco Wave Power har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

Eco Wave Power’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market and Eco Wave Power’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

Vator Securities är Bolagets Certified Advisor (+46 8 580 065 99, ca@vatorsec.se).

Information på eller tillgänglig via ovan nämnda webbplatser utgör inte en del av detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017

För ytterligare förfrågningar från investerare/media, vänligen kontakta:

Investerarkontakt:
Matt Chesler, CFA
FNK IR
+1.646.809.2183

wave@fnkir.com

Mediakontakt:
Jacob Scott, Vectis Strategies

+1.412.445.7719
jscott@vectisstrategies.com

Prenumerera

Dokument & länkar