• news.cision.com/
  • EWPG Holding AB (publ)/
  • Eco Wave Power och CIMC OEI ingår en avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av Eco Wave Powers teknik i Folkrepubliken Kina

Eco Wave Power och CIMC OEI ingår en avsiktsförklaring för utveckling och kommersialisering av Eco Wave Powers teknik i Folkrepubliken Kina

Report this content

Stockholm, Sverige, 11 oktober 2021 - Eco Wave Power Global AB (publ) (Nasdaq: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE) (“Eco Wave Power”) är glada att kunna meddela undertecknandet av ett Memorandum of Understanding (MOU) med CIMC Offshore Engineering Institute Co., Ltd., annars känd som CIMC OEI.

 Yantai CIMC Raffles’ Shipyard 

Enligt villkoren i MOU ska parterna arbeta för att främja en pilotanläggning i Kina baserad på Eco Wave Powers teknik och utforska möjligheter för tillämpning offshore av Eco Wave Powers teknik. Parterna planerar också att förbereda och lämna in gemensamma bidragsansökningar till olika statliga och kommunala enheter i Folkrepubliken Kina. Dessutom är det CIMC OEI:s avsikt att introducera Eco Wave Power för potentiella kunder och stödja förhandlingar med CIMC OEI:s existerande kunder och hamnar i Kina, i syfte att kommersialisera tekniken. CIMC OEI kommer också att tillhandahålla ingenjörstjänster till utvalda projekt. MOU:s löptid är två år och kan förlängas av parterna.

Liu Dahui, chefsingenjör på CIMC OEI säger att: ”Samarbetet mellan Eco Wave Power och CIMC OEI överensstämmer med vår vision för implementering av innovativa förnybara energikällor i Folkrepubliken Kina. Sedan 2017 har vi undersökt möjligheten till samarbete med offshore vågkraftsutvecklare. Efter grundlig marknadsundersökning har vi beslutat att samarbeta med Eco Wave Power, som vi ser som en lovande ny riktning för branschen.”

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power säger att: "Yantai CIMC Raffles Offshore Limited ("CIMC Raffles") har levererat offshore- och marin utrustning i fler än 100 projekt, varav 11 för deep sea borriggar, och har en marknadsandel i Kina om 80% och globalt om 25%. Med denna typ av kapacitet, i kombination med CIMC:s innovativa drivkraft, tror vi att samarbetet med CIMC Raffles avsevärt kan stärka Eco Wave Power penetrationsstrategi till innovativa marknader med högt energibehov, samtidigt som CIMCs portfölj av innovativa lösningar förstärks.”

Om CIMC OEI

CIMC OEI är ett industriföretag som specialiserat sig på konstruktion av marina havsstrukturer som offshore borriggar, Floating Production Storage and Offloading (FPSO), specialfartyg samt offshore förnybar energi och havsodlingar. CIMC OEI är ett helägt dotterbolag till China International Marine Containers (Group) Co., Ltd., känt som CIMC, som är noterat på börsen i Hong Kong och Shenzen Stock Exchange.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i ”safe harbour” -bestämmelserna i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller variationer av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Eco Wave Power använder framåtblickande uttalanden när det diskuterar detaljerna i MOU och planer för parterna i MOU, och att samarbete med CIMC Raffles kan väsentligt förstärka Eco Wave Powers penetrationsstrategi till innovativa marknader med högt energibehov. Dessa framtidsinriktade uttalanden och deras konsekvenser är baserade på de nuvarande förväntningarna hos ledningen i Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan få verkliga resultat att skilja sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat föreskrivs i lag, förbinder sig inte Eco Wave Power att offentliggöra några revideringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om riskerna och osäkerhetsfaktorerna som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Eco Wave Powers registrering på formulär F-1 som lämnas till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017

Yair Rudick, Business Development Manager
Yair@ecowavepower.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar