Eco Wave Power påbörjar monteringsfasen i Jaffa Port

Report this content

Eco Wave Power (EWPG Holding AB), en pionjär inom vågenergiteknologi, påbörjar monteringsfasen av den hydrauliska land-lokaliserade enheten för sitt första nätanslutna vågkraftverk i Israel. Detta kommer att vara första gången som vågkraftverk ansluter till det nationella elnätet i Israel och en speciell sk. ”Feed-In-Tariff” (FIT) ska bestämmas för detta syfte.

”Vi gör betydande framsteg med vår första nätanslutna installation i Israel med påbörjandet av monteringsarbetena. Detta är vår andra nätanslutna installation i världen, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Hydraularbeten förväntas vara slutförda inom 30 dagar. När de hydrauliska arbetena är klara kommer Siemens att påbörja den elektriska installationen. Därefter kommer EWP att utföra slutlig testning med vågsimulering. Detta innebär att man simulerar olika arbetstryck för att undersöka korrekt systemprestanda. När vågsimuleringstestet har genomförts överförs konverteringsenheten till Jaffa Port, där den kommer att anslutas till 10 storskaliga flottörer.

Eco Wave Power förväntas initialt installera 1-2 storskaliga flottörer, och därefter installera hela antalet. Flottörerna är de största som hittills har installerats av EWP.

Parallellt arbetar Eco Wave Power's teknikgrupp och EDF Renewables IL ingenjörsteam med att förbättra automatiseringen, kontrollen och övervakningssystemet och gemensamt hanterar de återstående licensieringarna och säkerställa FIT för vågkraften.

”I förvaltningen och utvecklingen av detta projekt har EWP visat smidighet och effektivitet. Vi har slutfört planerings-, konstruktions- och upphandlingsfasen för installationen av kraftverket inom en kort tidsram och vi börjar redan den spännande monteringsfasen. Jag är mycket stolt över vår tekniska avdelning och våra mycket professionella leverantörer”, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power

Kraftverket i Jaffa Port är samfinansierat av Israels energiministerium och av EDF Renewables IL, som en del av det joint venture-avtal som ingåtts mellan parterna.

 

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power”) är ett svenskt företag som grundades i Tel Aviv i Israel 2011, och som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att förvandla havs- och havsvågor till grön el. Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement (PPA).

EWP har fått utmärkelsen "Pioneering Technology" av Chief Scientist of Israel’s Ministry of Energy och är erkänd som en "Efficient Solution” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWP:s projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska unionens regionala utvecklingsfond och nyligen från den Europeiska kommissionens HORIZON2020 framework program. Företaget vann också FN:s Global Climate Action Award 2019, som kommer att delas ut under COP25 i Madrid, Spanien.

EWP har en projektpipeline på motsvarande 190 MW och verksamhet i Sverige, Israel, Mexiko, Kina, Australien och Gibraltar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yair Rudick, Business Development & Strategy
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar