Eco Wave Power tillkännager bildandet av ett joint venture tillsammans med EDF RenewablesIdag tillkännager Eco Wave Power (Nasdaq First North: EWP, EWPG HOLDING, SE0012569663) bildandet av ett joint venture (“JV”) med EDF Renewables i Israel. JV bär namnet EWP EDF One Ltd och var och en av parterna innehar 50% i det nyetablerade företaget. Syftet med JV är att exklusivt samarbeta i utveckling, finansiering, konstruktion, upphandling, konstruktion och drift av ett 100KW pilotprojekt, med Eco Wave Power's teknik, för att utvärdera ytterligare möjliga samarbeten inom vågenergifältet.

Bildandet av det nya företaget är ett steg som gjorts i enlighet med Memorandum of Understanding (MOU) som undertecknades mellan parterna den 2017.09.18 och det gemensamma venture-avtalet som undertecknades mellan parterna den 2019.05.15.

I ett sådant samarbete kommer EDF Renewables bidrag till projektet att vara stödet i licens- och tillåtelseprocessen gentemot lokala myndigheter och dess kunskap, genom att tillhandahålla några av sina anställda, dess nätverk av underleverantörer och dess leveranskedja för att stödja pilotprojekt under industrialiseringsfasen, för dess design, inköp och installation av utrustning, idrifttagning, underhåll och reparationer, dataövervakning och mellanliggande och slutliga resultatanalys. Dessutom kommer EDF Renewables i Israel att finansiera 50% av pilotprojektet.

EWP ska tillhandahålla all relevant information, data, kunskap från befintliga demonstranter, samt licens för tekniken, inklusive enheter som krävs för att driva projektet, samt underhåll och reservdelar som krävs för korrekt funktion av nämnda enheter. EWP ansvarar också för 50% av alla projektets kostnader.

Inna Braverman, VD för Eco Wave Power sa: "Vi är stolta och glada över att samarbeta med EDF Renewables, eftersom företaget är världsledande och en riktig pionjär inom globala projekt för förnybar energi".

Projektet kommer att vara EWPs andra nätanslutna projekt efter lanseringen av Gibraltar-projektet 2016 och är ett betydande språng för EWP och för vågenergiindustrin.

For ytterligare information
Yair Rudick, Business Development and Strategy
Yair@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

EWP har engagerat FNCA som Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011, som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement, PPA. EWPG Holding AB:s (ticker EWP) aktie är noterad på Nasdaq First North i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar