Eco Wave Power tillkännager samarbetsavtal med börshandlade Lesico för produktion av flottörer för EWP EDF One-projektet i Israel

Report this content

Stockholm, 4 oktober, 2021 —– Noterade vågkraftsutvecklare, Eco Wave Power Global AB (Nasdaq US: WAVE, Nasdaq First North: ECOWVE), meddelar idag att ett samarbetsavtal har tecknats med börsnoterade Lesico (TASE: LSCO) (“Lesico”) för produktion av 8 flottörer för projektet EWP-EDF One i Israel, genom sitt dotterbolag EDF-EWP One.

Mr. Eran Sidi, COO of Lesico and Inna Braverman, CEO of Eco Wave Power

Lesico, som grundades 1969, har mer än 52 års erfarenhet av att tillhandahålla tjänster inom konstruktion, drift och underhålls för infrastrukturprojekt och är involverad i forskning och utveckling av ren teknik inom vatten och avsaltning.

EWP EDF One projektet, som är medfinansierat av det israeliska energiministeriet, kommer att omfatta konstruktion och installation av 10 flottörer på en sträcka om 30 meter på en redan befintlig vågbrytare i Jaffas hamn i Israel, med en installerad effekt om 100 kW.

Eco Wave Power har redan slutfört förstärkningsarbeten, montering och installation av energiomvandlingsenheten och produktion av två flytarmekanismer i Ukraina. Efter det nyligen ingångna samarbetsavtalet, kommer Lesico att ta en integrerad del i EWP-EDF One-projektet genom att tillhandahålla de åtta återstående flottörerna inom 51 arbetsdagar.

När alla enheter har tillhandahållits och installerats kommer parterna att granska möjligheten att använda Lesico för fler av Eco Wave Powers projekt.

Eran Sidi, operativ chef för Lesico, säger att: ”Vårt företag har stor erfarenhet av att arbeta med cleantech-teknik inom vatten- och avsaltningssektorerna. Som ett resultat tror vi att vi kommer att ge ett betydande mervärde i produktionen av flottörerna för Eco Wave Power. Dessutom har Lesico uppdrag att tillhandahålla tjänster för innovativa förnybara energikällor, vilket kommer att hjälpa den globala kampen mot klimatförändringar. Vi känner därför att vi kan ta en viktig roll genom vårt deltagande i det första nätanslutna vågenergiprojektet i Israel, samtidigt som vi lägger till ett nytt marknadssegment i Lesicos portfölj.”

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power, säger att: ”Vi är mycket glada att kunna meddela vårt samarbete med Lesico, som är en expert inom bygg-, drift- och underhållstjänster för infrastruktursektorn i Israel och utomlands. Vi tror att ett vårt samarbete kommer att förkorta produktionstiden för våra återstående åtta flottörerna, samtidigt som vi garanterar hög produktionskvalitet, som kan utökas till ytterligare projekt runt om i världen.”

Om Lesico (aktiesymbol: LSCO)

Bolaget bildades i Israel den 19 februari 1969 som ett privat aktiebolag. Efter notering för handel på Tel Aviv -börsen den 25 maj 2017 blev bolaget ett publikt företag.

Företaget, själv och genom dotterbolag, är specialiserat på konstruktion av olika infrastrukturprojekt inom två rörelsesegment: A. Byggsegmentet och B. Underhållssegmentet.

A. Segment av projekt under uppbyggnad - inom detta område verkar koncernen inom följande områden:
(1) Anläggningsinfrastruktur.
(2) Järnvägsinfrastruktur.
(3) Rörledning och energiinfrastruktur.
(4) Ren rörinfrastruktur.
(5) Miljöinfrastruktur.

B. Segment för underhåll och franchising - Inom detta område verkar koncernen i följande områden:
(1) Underhåll och service av kommunal infrastruktur.
(2) Underhåll och service i energianläggningar.
(3) Projekt som använder BOT och andra metoder.

Om Eco Wave Power Global AB (publ)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”EWPG”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. EWPGs vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWPG har erhållit ett erkännande som “banbrytande teknik” av Israels energiministerium och betecknades som en “effektiv lösning” av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPGs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Bolaget har också erkänts av FN och mottagit “Climate Action Award”.

EWPG’s aktier (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North and EWPG’s ADSs (WAVE) handlas på Nasdaq Capital Market.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power Global AB (publ) på: www.ecowavepower.com.

Information på, eller tillgänglig genom, den ovannämnda hemsidan utgör inte del av detta pressmeddelande.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i ”safe harbour” -bestämmelserna i U.S. Private Securities Litigation Reform Act från 1995 och andra federala värdepapperslagar. Ord som "förväntar", "förutser", "avser", "planerar", "tror", "söker", "uppskattar" och liknande uttryck eller variationer av sådana ord är avsedda att identifiera framåtblickande uttalanden. Eco Wave Power använder till exempel framåtblickande uttalanden när det diskuterar sitt EWP EDF One-projekt, att Lesico kommer att ta en integrerad del i EWP EDF One-projektet och Eco Wave Power tror att samarbete med Lesico kommer att förkorta produktionstiden för dess återstående 8 flytande mekanismer, som kan utökas till ytterligare projekt runt om i världen. Dessa framtidsinriktade uttalanden och deras konsekvenser är baserade på de nuvarande förväntningarna hos ledningen i Eco Wave Power och är föremål för ett antal faktorer och osäkerheter som kan få verkliga resultat att skilja sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtblickande uttalandena. Om inte annat föreskrivs i lag, förbinder sig inte Eco Wave Power att offentliggöra några revideringar av dessa framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser eller omständigheter efter detta datum eller för att återspegla förekomsten av oförutsedda händelser. Mer detaljerad information om riskerna och osäkerhetsfaktorerna som påverkar Eco Wave Power finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Eco Wave Powers registrering på formulär F-1 som lämnas till SEC, som finns tillgängligt på SEC:s webbplats, www.sec.gov.

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com
+97235094017

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar