EWPG Holding AB (Eco Wave Power) offentliggör konfidentiellt inlämnande av utkast till registrering av föreslagen notering på Nasdaq US

Report this content

Stockholm, Sverige, 3/3/2021 - EWPG Holding AB (Stock Symbol: ECOWVE) har lämnat ett konfidentiellt utkast till registrering (så kallad Form F-1) till Securities and Exchange Commission ("SEC") om föreslagen notering av sina stamaktier.

Den offentliga noteringen förväntas äga rum efter att SEC har slutfört sin granskningsprocess, under förutsättning av marknads- och andra villkor.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller köpa några värdepapper. Alla uppmaningar eller erbjudanden om att köpa eller sälja värdepapper kommer att ske i enlighet med registreringskraven i Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Detta meddelande utfärdas i enlighet med regel 135 i Securities Act.

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com

Prenumerera

Dokument & länkar