Förbättrad prestanda och betydande kostnadsminskningar i Eco Wave Powers vågkraftsprojekt i Gibraltar

Report this content

Stockholm, Sverige, 24 september 2020 --- Eco Wave Power (aktiesymbol: ECOWVE), som utvecklar teknik för landbaserad vågenergi, meddelar idag förbättrad kraftproduktion och betydande kostnadsminskningar för företagets nätanslutna vågkraftverk i Gibraltar.

Dr. Guang Li och Dr. Kamyar Mehran från the Queen Mary University of London.

Som ett resultat av en uppgradering av automatiserings- och styrsystemet samt erfarenheter från drift och underhåll har Eco Wave Power avsevärt ökat drifttiden för kraftverket i Gibraltar. Under 2018–19 uppgick kraftproduktionen till 70 procent av anläggningens bedömda produktionskapacitet, jämfört med 31 procent under 2017–18. Därtill minskade direkta underhålls- och reparationskostnader från 18 procent av projektkostnaderna år 2017, till 9 procent 2018 och 4 procent 2019. ”Jag är mycket glad över att för första gången kunna dela med oss av resultat från vår anläggning i Gibraltar. Dessa data bekräftar att Eco Wave Power är på rätt väg mot kommersialisering och att vågenergi är en bärkraftig källa för produktion av förnybar elektricitet”, säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power.

Resultaten har analyserats och verifierats av Eco Wave Powers ingenjörsteam och kommer också att genomgå oberoende verifiering av Guang Li, en expert inom havsenergi och filosofie doktor vid Queen Mary University of London.

”Jag vill berömma Eco Wave Power för dess transparens vad gäller att dela med sig av resultaten av deras Gibraltar-projekt. Offentliggörandet av faktiska resultat har stor betydelse för utvecklingen av vågenergi, både för vetenskapliga aktörer och för de företag som är verksamma i sektorn”, säger Guang Li.

Eco Wave Powers anläggning i Gibraltar öppnade 2016 och genererar elektricitet till elnätet genom att utnyttja vågornas vertikala rörelser. Kraftverket har en kapacitet på 100 kW och består av åtta flottörer som är anslutna till en omvandlingsenhet. En av anläggningens huvudsakliga funktioner är att fungera som testbädd för Eco Wave Power-teknologin och ger företaget en kostnadseffektiv utvecklingsplattform för att ytterligare förbättra systemets prestanda och kostnader.

Nästa steg för företaget är att slutföra konstruktionen av projektet EWP-EDF One i Israel för att validera teknologins prestanda vid en nätansluten installationsplats med andra vågförhållanden. Detta gör det möjligt för Eco Wave Power att prognostisera energiproduktion i olika vågklimat, vilket är avgörande för kommersiell utrullning och bankfinansiering av tekniken.

Eco Wave Powers VD Inna Braverman kommer att presentera framstegen i Gibraltar och företagets framtida planer för investerare vid ABG Sundal Colliers seminarium för förnybar energi & cleantech idag 24 september kl. 13:30.

 

Om Guang Li

Guang Li är filosofie doktor och verksam som Reader in Control Engineering vid Queen Mary University of London. Han erhöll sin doktorsexamen från University of Manchester och arbetade som postdoktor vid Bristol University, Exeter University och Pennsylvania State University. Guang Li har gedigen erfarenhet från forskning inom kontrollsystem och dess tillämpningar med fler än 100 referentgranskade publikationer, varav majoriteten i ledande vetenskapliga tidskrifter. Han leder för närvarande flera pågående forskningsprojekt som sammanlagt erhållit 1,3 miljoner pund i finansiering från Royal Society, EPSRC, EU och Wave Energy Scotland (WES). Guang Li har ett särskilt forskningsintresse inom design av kontrollsystem för vågkraftverk och har publicerat över 30 vetenskapliga artiklar inom detta område. Han beviljades nyligen finansiering från WES om 644 000 pund för projektet Wave Energy Control Programme, vilket ska fokusera på styrsystemsdesign för vågkraftverk. 2017 tilldelades Guang Li Newton Advanced Fellowship för projektet "Control of Floating Wave Energy Converters with Mooring Systems". 2016 erhöll han Newton Mobility Grant för projektet "Fast adaptive optimal control with application to sustainable energy systems", gemensamt finansierat av Royal Society och National Natural Science Foundation of China, där syftet var att förbättra utomeuropeiska samarbeten inom vågenergi. Guang Li var banbrytande i arbetet med att kombinera prediktiv kontroll med deterministiska algoritmer för prognoser av havsvågor för att fördubbla vågkraftverks energiproduktion, vilket 2012 fick stor medial publicitet, bland annat i BBC News. Han etablerade den grundläggande basen för linjär optimal styrteori för vågkraftverk och utvecklade effektiva avancerade kontrollstrategier för vågkraftverk.

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.

Bilder från press och annat mediematerial kan laddas ner via följande länk: https://www.ecowavepower.com/gallery/photos/.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, CEO
inna@ecowavepower.com
+972 350 940 17

Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar