Stämmokommuniké – EWPG Holding AB (publ)

Report this content

Vid dagens extra bolagsstämma i EWPG Holding AB (publ) beslutades i enlighet med styrelsens förslag att utse Ernst & Young Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Andreas Nyberg som huvudansvarig revisor. Det beslutades även om att revisorns arvode ska utgå enligt löpande räkning.

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ecowavepower.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Kihlblom, CFO
andreas@ecowavepower.com
+46 (0)8 420 026 94

Om Eco Wave Power
Eco Wave Power är ett svenskt bolag som grundades i Tel Aviv, Israel, 2011, som utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är det enda vågenergiföretaget i världen som äger och driver ett antal vågenergiflottörer, som är anslutna till nätet i enlighet med ett Power Purchase Agreement, PPA. EWPG Holding AB (publ):s (ticker EWP) aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

Prenumerera

Dokument & länkar