Exact Sciences presenterar uppdateringar från världens största bröstcancerstudier vid SABCS® 2022

Report this content

Ny evidens från de oberoende prospektiva randomiserade studierna TAILORx- och RxPONDER förstärker ytterligare OncotypeDX Breast Recurrence Score®-testets position som det enda genomiska testet som kan identifiera vilken patient som kommer att få nytta av en cellgiftsbehandling vid bröstcancer i tidigt stadium.1,2,3,4  

 Exact Sciences Corp. (NASDAQ: EXAS), en ledande leverantör av cancerscreening och diagnostiska tester, presenterade vid San Antonio Breast Cancer Symposium® (SABCS®) 2022 ny evidens som stöder det kliniska värdet av företagets precisionsonkologi-portfölj. 

TAILORx

En oberoende analys av ECOG-ACRIN Cancer Research Group som sponsrades från National Cancer Institute (NCI) presenterade 12-årig uppföljningsdata för TAILORx; den största randomiserade adjuvanta bröstcancerstudien som någonsin genomförts. TAILORx visade att Oncotype DX-testet identifierar den stora majoriteten av kvinnor med lymfkörtelnegativ sjukdom som inte får någon väsentlig nytta av cellgifter (cirka 80 %) men likväl den viktiga minoriteten (med ett Recurrence Score® (RS) resultat på 26-100) för vilka cellgifter kan vara livräddande (ca 20%).2,5,6

Den nya 12-årsanalysen bekräftar tidigare fynd som visade att enbart endokrin terapi (ET) inte är sämre än kemoterapi plus ET hos patienter med hormonreceptor (HR)-positiv, HER2-negativ, nodnegativ bröstcancer i tidigt stadium med ett Recurrence Score® resultat mellan 11 till 25.7 Precis som i de ursprungliga resultaten2 visar 12-årsanalysen också att undergruppen kvinnor 50 år och yngre med RS resultat på 16-25 kan få en behandlingsfördel av cellgifter. För personer med ett RS mellan 0 till 25 var andelen sena återfall (5 år eller mer) högre än vad som tidigare studie visat. Risken för återfall efter 12 år ligger dock fortfarande under 10% vilket kategoriseras som låg risk.

"Den omedelbara kliniska effekten är att med längre uppföljning förblir de viktigaste resultaten av TAILORx-studien oförändrade. Läkare kan fortsätta att använda Recurrence Score-resultatet för att vägleda beslut om användningen av kemoterapi."säger Joseph A. Sparano, MD, biträdande chef för Tisch Cancer Center vid Mount Sinai Health System. Dr. Sparano leder TAILORx-studien på uppdrag av ECOG-ACRIN Cancer Research Group.

RxPONDER

Rx for Positive Node, Endocrine Responsive Breast Cancer-studien (RxPONDER) visade att Oncotype DX-testet identifierar majoriteten av bröstcancerpatienter i tidigt stadium med en till tre positiva lymfkörtlar som inte får någon behandlingsnytta av cellgifter.8

En ytterligare utforskande analys av ras och kliniska resultatdata i RxPONDER-studien valdes ut för SABCS® pressprogram. Analysen ger indikationer på att svarta patienter hade sämre resultat jämfört med vita patienter oberoende av Recurrence Score, behandlingsarm och grad.9 De bakomliggande orsakerna till de etablerade rasskillnaderna i bröstcancerrisk och utfall är komplexa och sannolikt multifaktoriella. Effekterna av socioekonomiska faktorer och andra sociala hälsofaktorers inverkan behöver undersökas ytterligare.

 Analys av ett frågeformulär som fyllts i av en undergrupp av patienter i RxPONDER-studien visade att cancerrelaterad kognitiv försämring är större hos patienter som behandlats med kemoterapi och endokrin behandling än för de som enbart fått endokrin behandling, även tre år efter avslutad behandling.10 Resultatet förstärker vikten av att använda Oncotype DX-testet för att säkerställa att kemoterapi endast används för patienter som kommer att dra nytta av det.

 

Om Oncotype DX Breast Recurrence Score® - testet

Oncotype DX Breast Recurrence Score®- testet tillhandahåller information om den individuella biologin hos en tumör och underlättar därmed utformandet av individanpassade behandlingsmetoder vid hormonpositiv, HER2 negativ bröstcancer. Testet beställs av läkaren och utförs på en liten mängd tumörvävnad som samlas in under en biopsi eller operation. Efter att testet har utförts får läkarna tillbaka ett så kallat Recurrence Score - ett tal mellan 0 och 100 som indikerar återfallsrisk och uppskattad cytostatikanytta - specifikt för patientens tumör.

Oncotype DX®-testet lanserades 2004, och har sedan dess använts av över en miljon patienter runt om i världen.11 Det ingår i alla större internationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, inklusive de från European Society for Medical Oncology (ESMO)12  och St. Gallen International Breast Cancer Conference 13  samt American Society of Clinical Oncology (ASCO®)14 och National Comprehensive Cancer Network (NCCN®)15 i USA. Testet rekommenderas även av europeiska bedömningsorgan för hälsoteknik (HTA) t.ex. National Institute for Health and Care Excellence (NICE)16 i Storbritannien och German Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG)17.

För mer information gå https://www.oncotypeiq.com/sv-se

Om Exact Sciences Corp.

Exact Sciences är ledande inom tester för cancerscreening och -diagnostik och driver oförtrutet sökandet efter smartare svar för att ge patienter insikter för att vidta livsavgörande åtgärder, tidigare. Baserat på framgångarna med Cologuard®- och Oncotype DX®-testerna investerar Exact Sciences i framtida produkter för att stödja patienter under deras cancerdiagnos och -behandling. Exact Sciences förenar visionära medarbetare i arbetet med att föra kampen mot cancer framåt. För mer information, besök företagets webbplats på www.exactsciences.com, följ Exact Sciences på Twitter @ExactSciences, eller sök efter Exact Sciences på Facebook.

 

 

Referenser

 Paik S et al. J Clin Oncol. 2006.

2 Sparano JA et al. New Engl J Med. 2018.

3 Geyer CE et al. npj Breast Cancer. 2018.

4 Albain KS et al. Lancet Oncol. 2010.
5 Hortobagyi GN et al. SABCS 2018.
6 Stemmer et al. NPJ Breast Cancer. 2017.
7 Sparano JA et al. Abstract #GS1-05, SABCS 2022.
8 Kalinsky K et al. New Engl J Med. 2021.
9 Abdou Y et al. Abstract #GS1-01, SABCS 2022.
10 Kang I et al. Abstract #GS1-04, SABCS 2022.
11 Genomic Helath Inc. Data on file. 1 million patients tested. 2019 .
12 Cardoso, F. /www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/early-breast-cancer. ESMO.org. [Online] 2019. [Cited: May 17th, 2021.] https://www.esmo.org/guidelines/breast-cancer/early-breast-cancer.
13 Burstein, H. July 6th , 2021, Annals of Oncology .
14 Andre F, et al. JCO 2022.
15 National Comprehensive Cancer Network, Inc. NCCN Guidelines for Breast Cancer V.4.2021. [Online] 2021. [Cited: May 17, 2021.] NCCN.org.
16 NICE. NICE DG34: Tumour profiling tests to guide adjuvant chemotherapy decisions in early breast cancer. NICE.org. [Online] December 18, 2018. [Cited: May 17, 2021.] https://www.nice.org.uk/guidance/dg34/chapter/1-Recommendations.
17 (IQWiG), The German Institute for Quality and Efficiency in Health Care. Biomarker tests in breast cancer: New study data indicate advantage for certain patients. IQWiG. [Online] Sept 2018. [Cited: Feb 19, 2019.] https://www.iqwig.de/en/press/press-releases/biomarker-tests-in-breast-cancer-new-study-data-indicate-advantage-for-certain-patients.10059.html.
 

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking statements concerning our expectations, anticipations, intentions, beliefs or strategies regarding the future. These forward-looking statements are based on assumptions that we have made as of the date hereof and are subject to known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, conditions and events to differ materially from those anticipated. You should not place undue reliance on forward-looking statements. Risks and uncertainties that may affect our forward-looking statements are described in the Risk Factors sections of our most recent Annual Report on Form 10-K and any subsequent Quarterly Reports on Form 10-Q, and in our other reports filed with the Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to publicly update any forward-looking statement, whether written or oral, that may be made from time to time, whether as a result of new information, future developments or otherwise.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Neil Yman | Business Lead | Exact Sciences Nordics
Tel: +46 735 34 51 99
email: nyman@exactsciences.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar