IT-marknaden redo för visualisering av kundkrav

Nu är marknaden mogen för visualisering av kundkrav. Ett behov som norrländska och samhällsengagerade Exait, som är ledande inom verksamhetsstödjande IT, såg redan för flera år sedan då de började rusta sig för det nya arbetssättet. Nu är visionen verklighet menar Simon Norman, IT-arkitekt på Exait, som ser en ökad orderingång på området. Metoden att skapa prototyper för att fånga kundens krav och behov ersätter redan i stor utsträckning traditionella kravspecifikationer som ofta är otydliga och leder till att resultatet inte träffar målbilden i tillräckligt stor utsträckning. Detta i sin tur leder till onödiga kostnader med förseningar som följd.

– För flera år sedan såg vi behovet och nyttan av att visualisera kundens krav. Metoden är ett bra sätt att fånga kundens krav och slippa missförstånd mellan leverantör och beställare. Samtidigt involveras kundens verksamhet tidigt och bäddar för ett lyckat införandeprojekt. För att kunna erbjuda våra kunder den bästa metoden för kravfångst har vi aktivt utbildat alla våra verksamhetskonsulter och projektledare i funktionell kravfångst och agila projektmetoder, säger Simon Norman, IT-arkitekt på Exait.

– Vi har även tagit fram en arbetsmodell för hur vi genomför denna typ av kravfångst och hur den ska förankras i kundens verksamhet. Ytterligare ett steg har varit att föreläsa för våra kunder om visualisering av kundkrav, fortsätter Simon Norman.

För att ett projekt inte ska leda till oväntade kostnader på grund av missförstånd mellan kund och leverantör inleds det alltid med kravinsamling. Kravinsamling är dock en kritisk del av systemutvecklingsprocessen då misstag i ett projekt ofta kan härledas till kravinsamlingen. Om grunden för ett projekt är instabilt riskerar det att vackla vid ett senare tillfälle. Att stabilisera grunden längre in i projektet kan leda till onödiga kostnader. Därför är det viktigt att göra rätt från början och att välja rätt metod för kravinsamling.

Visualisering av kundkrav är en effektiv och kreativ process där systemets identifierade krav visualiseras i en prototyp. Metoden bidrar till att alla får samma förståelse för vad som ska utvecklas innan projektet börjar och gör att kunden känner sig delaktig. Arbetssättet gör det även möjligt för kunden att tidigt säga till om vad de skulle vilja ändra på. På så sätt skapas en effektiv utvecklingsprocess som är tätt kopplad och förankrad med mottagande verksamhet. Arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt vilket innebär regelbundna leveranser och löpande utvärderingar.

– Att arbeta med visualisering av kundkrav kommer innebära att IT-branschen blir bättre på att driva projekt. Att vår orderingång ökat innebär att kunderna mognat för att möta det nya arbetssättet, avslutar Simon Norman.

Vill du veta mer så kontakta gärna:

Simon Norman, IT-arkitekt, Exait
Tel: 070-372 20 65, 0920-24 40 18
E-post: simon.norman@exait.se

Norrländska och samhällsengagerade Exait, som är ledande inom verksamhetsstödjande IT, erbjuder tjänster inom områdena verksamhetsutveckling, systemutveckling, infrastruktur, drift, service och support. Exait har kunder inom en rad olika branscher varav energisektorn, finanssektorn, offentliga sektorn, processindustrin, transportsektorn och byggsektorn är några. Totalt har Exait cirka 1 000 kunder i olika storlekar. Några av de största är Vattenfall, SCA, Plannja, Nordea, McDonald’s, Bravida och TV4. Exait omsätter cirka 100 miljoner kronor och har närmare 90 anställda. Företaget grundades år 2000 och är till majoriteten medarbetareägt. Exait har kontor i Piteå, Luleå, Skellefteå och Stockholm. För mer information, besök www.exait.se.

Taggar: