Matti Vänskä har tillträtt som ny VD i Exalt AB

Report this content

I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelande från Exalt AB den 23 november 2020 har Matti Vänskä nu tillträtt som VD i bolaget per den 11 januari 2021.

Styrelsen och personalen på Exalt hälsar Matti varmt välkommen!

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Sten, styrelseordförande
karin.steen@somitrack.se

Om Exalt AB (publ)
Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.

Prenumerera

Dokument & länkar