Xtranets styrelse föreslår förlängning av lösenperioden för teckningsoptioner.

Styrelse i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) har beslutat föreslå en kommande bolagsstämma att besluta om justering av gällande villkor för utfärdade teckningsoptioner i optionsprogram Teckningsoptioner 2016/2017 som emitterades med anledning av nyemissionen som genomfördes i december 2015. Förslaget kommer därvid att innebära en justering av gällande teckningsvillkor avseende teckningsperioden. Närmare information kommer att lämnas i god tid före den kommande bolagsstämman som antingen kommer att vara på en extra bolagsstämma eller senast på årsstämman den 29 maj 2017.

För mer information, vänligen kontakta:

Hafsteinn Jonsson, VD i Xtranet

0708-544 500

hafsteinn.jonsson@xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet är tillsammans med dotterbolaget Exalt en av Sveriges få helhetsleverantörer inom höghastighetsbredband. Xtranet är ledande inom design, projektering, installation, drift och underhåll av fiberbaserade nät, på både passiv och aktiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet.

Våra kunder är stadsnät, fastighets- och telekombolag, samfälligheter samt offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs under varumärket Xtranet, med Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) som moderbolag tillsammans med dotterbolaget Exalt Installation och Exalt Network. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och har AAA-rating samt är certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se

Taggar:

Om oss

Exalt är genom dotterbolaget Exalt Network en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer. Bolaget är ledande inom design, installation, drift och underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leveranskvalitet och kostnadseffektivitet. Exalt är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001/14001 och certifierat för Robust Fiber. Bolaget är sedan 2005 noterat på Spotlight Stock Market (kortnamn EXALT). Se vidare www.exalt.se.