Excosoft presenterar Excosoft Content Manager

Report this content

Excosoft presenterar Excosoft Content Manager Enkel att använda och enkel att anpassa. Excosoft Content Manager är ett flexibelt system för dokumenthantering. Systemet möjliggör hantering av stora mängder affärskritisk information med stöd för skapande, administration, lagring och publicering. Kista, Sverige - 4 oktober - Excosoft AB presenterar idag Excosoft Content Manager, ett snabbt och flexibelt system för informationshantering. Excosoft Content Manager är det första av tre planerade paket som företaget erbjuder. Inom kort kommer även Excosoft Web Publisher och Excosoft Documentation System att presenteras. Gemensamt för de tre paketen är att de alla utnyttjar den senaste webbteknologin för att hjälpa organisationer att skapa, uppdatera, återanvända och publicera affärskritisk information. Den största förtjänsten med Excosoft Content Manager är att den reducerar tiden innan affärskritisk information blir tillgänglig. Denna typ av information är vanligtvis ostrukturerad och hanteringen av ostrukturerad information är ett ökande problem idag enligt affärsanalytiker. Under en överskådlig framtid tror man att denna trend kommer att öka. Här kan nämnas att the Yankee Group förutspår att mängden ostrukturerad information som ska hanteras ökar med 200 procent per år. Jacob Tellgren, produktchef på Excosoft, säger att huvuduppgiften för Excosoft Content Manager är att lösa problemet med ostrukturerad information, vilket drabbar många företag. Excosoft Content Manager möjliggör för alla i en organisation att själva omvandla sin information till en webbaserad källa som kan delas av övriga medarbetare både över organisatoriska såväl som geografiska gränser, menar Jacob Tellgren vidare. Kunden erbjuds en komplett lösning med utbildning och underhåll tillsammans med Excosofts erkänt effektiva mjukvara för informationshantering, förklarar Tellgren vidare. Han menar också att den största vinsten för kunderna är att de snabbt och med bra resultat kan utnyttja de nya affärsmöjligheter och konkurrensfördelar som följer med XML och Internet. Excosoft Content Manager finns tillgänglig på marknaden från och med idag. Excosoft Content Manager möjliggör för företag och organisationer att kostnadseffektivt kommunicera och koordinera information över globala affärsenheter. Denna information kan också delas av dess kunder, partner och leverantörer. Excosoft Content Manager hanterar stora mängder av ostrukturerad information med stöd för skapande, administration, lagring och publicering av densamma. Excosoft Content Manager arbetar med standarder och kan snabbt och enkelt integreras med existerande system. Excosoft Content Managers flexibla arkitektur gör att man på ett enkelt sätt skräddarsyr systemet för att passa speciella miljöer och särskilda krav i en organisation. Fakta om Excosoft Excosoft, Kista, Sverige, är en ledande leverantör av lösningar för informationshantering. Genom att utnyttja webbteknologi såsom WebDaV och XML hjälper Excosoft sina kunder att effektivisera informationsflödet i organisationen. Detta ökar konkurrenskraften på innovativa och snabbt föränderliga marknader. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter, bland annat mjukvara inom dokumenthantering i nätverk, versionskontroll och konfigurationsstyrning. Även plattformar för elektronisk publicering av information och kraftfullt webbaserat dokumentationsverktyg erbjuds. Excosofts kundbas växer snabbt och består av bland andra Ericsson, Flextronics, SAAB, NetSchools, OM Technology, Celsius Tech och Holmen Paper. Ytterligare information finns att tillgå på www.excosoft.com För mer information: Jacob Tellgren, Product Manager Tel: +46 (0)8 633 2900 Fax: +46 (0)8 633 2950 E-mail: Jacob.Tellgren@excosoft.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar