• news.cision.com/
  • Exelity AB/
  • Exelity AB (publ) offentliggör första emission och notering på NGM samt offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 2021

Exelity AB (publ) offentliggör första emission och notering på NGM samt offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 2021

Report this content

Stockholm 21 oktober 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån, offentliggör första emission och notering på NGM 2021.

Bakgrund

Finserve Nordic AB lanserar fonden Exelity. Fonden investerar primärt i nordiska aktier och så kallade finansiella transaktioner. 

Inom aktier eftersöks bolag med hög tillväxt som verkar på en global marknad med betydande inträdesbarriärer. Bolagen ska ha skalbara affärsmodeller och verka i nischsegment som drivs av strukturella tillväxttrender.

Inom finansiella transaktioner sker investeringar i brygglån, garantier och pre-IPOs. Dessa marknader, som tidigare varit vigda åt institutionella investerare, syftar till att bidra till fondens avkastning oavsett marknadsmiljö. 

Fonden kommer att förvaltas av Viktor Westman, som har lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning från Redeye.

I en kommentar till lanseringen säger Viktor:

- Vi är väldigt glada att fonden äntligen lanseras och ser fram emot att kunna erbjuda en strategi som visat hög riskjusterad avkastning historiskt. Exelity erbjuder ett unikt alternativ som gör bra affärer oavsett börsklimat, eftersom vi har en flexibilitet som traditionella aktiefonder helt saknar.
 

Emission och notering på NGM

Exelity AB (publ) meddelar här att styrelsen har beslutat om första emission den 1 november 2021 av Vinstandelslån för 2021.

Samma dag som första emissionen noteras även Fonden på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm enligt noteringsbeslut.

Länk till en intervju med förvaltaren här (ca 3min lång): https://youtu.be/iZbVa1Y33vw
Länk till Exelitys hemsida här: http://www.exelity.se/
Länk till Finserve Nordics hemsida här: https://finserve.se/exelitySLUTLIGA VILLKOR

Exelity AB:s (“Emittenten”) emitterar Vinstandelslån i enlighet med Allmänna villkor och Informationsbroschyr som kommunicerats till investerare.

Vinstandelslånen ges ut inom ett rambelopp om tre (3) miljarder svenska kronor. Härigenom kommuniceras information om emission och tilldelning för viss period – nedan kallad Tranchbenämning. Med Likviddatum avses datum för när likviden ska vara Emittenten till handa.

Instrumentspecifika information kommande emission

1. Lånenummer 2021:1 (ISIN: SE0016843817)
2. Tranchebenämning 2021-11-01
3. Likviddatum 2021-11-01
4. Startdag för ränteberäkning 2021-11-01

Särskilt om emissionen

1. Emissionsdag 2021-11-01
2. Information om tilldelning 2021-11-03
3. Första och sista dag för teckning 2021-10-21 – 2021-10-29

Exelity AB (publ) bekräftar härmed beslut om utställande av Vinstandelslån i ovanstående emission enligt gällande Informationsbroschyr och Allmänna villkor.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för publicering av Informationsbroschyr och Allmänna villkor som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 21 oktober 2021

Viktor Westman

Exelity AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Westman, Vd, tfn +46-70-227 46 19, viktor@exelity.se 
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn +46-70-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Prenumerera

Dokument & länkar