Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 87,86 för mars 2022

Report this content

Stockholm 4 april 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Exelity AB (publ) är noterat på Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm.
Fondens namn på NGM är Exelity Kapitalandelsbevis 1 med symbolen EXLY1.

- Fondens NAV-kurs är satt till 87,86 för mars 2022

(NAV kursen anges i procent av nominellt belopp)

Fondens utveckling

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Westman, Vd, tfn +46-70-227 46 19, viktor@exelity.se
Fredrik Sjöstrand, CIO Finserve Nordic AB, tfn +46-70-575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar