Ny undersökning: svenska kvinnor om sina klimakteriebesvär

Report this content

Klimakteriet kan upplevas på olika sätt från person till person och det är vanligt att kvinnor har mer eller mindre klimakteriebesvär under flera år. En ny Novus-undersökning på uppdrag av Sérélys (Exeltis) har tagit reda på hur svenska kvinnor upplever sina klimakteriebesvär. Undersökningen visar att värmevallningar är det vanligaste besväret samt att det idag finns en stor öppenhet att prata om det bland kvinnor. 

De flesta svenska kvinnor känner något sorts besvär i samband med klimakteriet. Det kan vara lätta eller svårare symtom, och en del känner sig precis som vanligt.

Hormonfritt viktigt vid val av behandling

En färsk Novus-undersökning på uppdrag av Sérélys (Exeltis), ett kosttillskott för kvinnor i klimakteriet, visar att värmevallningar är det vanligaste besväret som 43 procent av svenska kvinnor 40–65 år upplever. Var tredje kvinna uppger dessutom svettningar och sömnsvårigheter som vanliga besvär.

Mer än varannan svensk kvinna, hela 54 procent, instämmer i att det är viktigt att det alternativ hon väljer för behandling av sina klimakteriebesvär är hormonfritt. Sérélys har ingen hormonell effekt och innehåller inga fytoöstrogener.

Stor öppenhet kring klimakteriebesvär

Klimakteriet har tidigare varit något kvinnor helst inte velat prata högt om. De senaste åren har det dock fått alltmer uppmärksamhet. Novus-undersökningen på uppdrag av Sérélys (Exeltis) visar att hela 8 av 10 svenska kvinnor nu känner sig bekväma med att öppet prata om sina klimakteriebesvär med sin närmaste omgivning.

Novus-undersökning från oktober 2019: Svenska kvinnor om sina klimakteriebesvär

Vilka av följande klimakteriebesvär upplever du/har du upplevt i någon utsträckning?
Värmevallningar 43 %
Svettningar 35 %
Sömnsvårigheter 30 %
Torra och sköra slemhinnor i underlivet 25 %
Viktökning 25 %
Irritabilitet och nedstämdhet 21 %
Humörsvängningar 19 %
Ledvärk 15 %
Inget av ovanstående besvär 3 %
Har inte varit i klimakteriet än 25 %
Upplever/upplevde inga klimakteriebesvär 8 %
Vet ej 4 %


”Jag känner mig/jag skulle känna mig bekväm med att prata öppet om mina klimakteriebesvär med min närmsta omgivning.”                  
Instämmer helt och hållet + instämmer 81 %
Instämmer inte alls + instämmer inte 14 %
Vet ej 5 %


”Det är viktigt att det alternativ jag skulle välja/valde för att lindra mina klimakteriebesvär är fritt från hormoner (östrogen, fytoöstrogen)”.  
Instämmer helt och hållet + instämmer 54%
Instämmer inte alls + instämmer inte 23 %
Vet ej 23 %

 
Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Sérélys (Exeltis) under 3–9 oktober 2019. Totalt 1000 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av kvinnor i åldern 40–65 år.  

För mer information, kontakta

Sophie Jansson, sophie.jansson@bcw-global.com

Heidi Landegren, produktchef Exeltis, nordics@exeltis.com

För pressbilder se under fliken ”Multimedia” i pressrummet på Cision. http://news.cision.com/se/exeltis.

Om Sérélys
Sérélys är ett kosttillskott med renat pollenextrakt som lindrar flera vanligt förekommande symtom hos kvinnor i samband med klimakteriet såsom värmevallningar, svettningar, irritabilitet och trötthet. Sérélys är lämpligt för alla kvinnor som önskar ett alternativ utan östrogen, inklusive fytoöstrogen. Det har ingen hormonell effekt och har bevisad effektivitet i kliniska studier. Sérélys är 100% naturligt och innehåller renat pollenextrakt, PureCyTonin® som utvinns i Sverige vid noggrant kontrollerade odlingar. Tack vare att man vid tillverkning avskiljer skalet från pollenkornen kan även pollenallergiska personer äta kosttillskottet. Sérélys är gluten- och laktosfritt samt innehåller E-vitamin som kan hjälpa till att reducera oxidativ stress. Sérélys hette tidigare Femal Balans.

Rekommendation är 1 kapsel, en gång dagligen. Sérélys® börjar verka gradvis och det kan behövas minst 6–8 veckors användning innan du märker av de positiva effekterna. Kontinuerlig, daglig, användning krävs för att upprätthålla effekten. Sérélys finns på svenska marknaden från september 2019.

Om Exeltis
Exeltis är del i ett internationellt läkemedelsföretag med en stark position inom området kvinnohälsa. Företaget ingår som en del i Insud Pharma, ett spanskt familjeföretag grundat 1977 och en av Europas största läkemedelsproducenter. Exeltis har en produktportfölj med över 300 läkemedel och produkter. Företaget har omkring 4 000 anställda och produkterna säljs i över 40 länder världen över. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm och i Norden arbetar företaget helt fokuserat på kvinnohälsa. www.exeltis.se 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar