Nytt datum för bolagsstämma

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 april 2012 – (NGM MTF, C2ST). C2SAT holding AB (publ.) (”C2SAT”).

Ordinarie bolagsstämma i C2SAT holding AB (publ) som tidigare aviserats till den 8:e maj 2012 kommer istället att avhållas i Solna den 30:e maj 2012. Definitiv kallelse kommer att skickas ut tidigast 6 veckor, men senast 4 veckor, före årsstämman. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter den 15:e maj 2012.

Kvartalsrapporten för första kvartalet avges som tidigare meddelat fortsatt den 8:e maj 2012.

 

Om C2SAT

C2SAT, med huvudkontor i Solna, Sverige, ett dotterbolag i Singapore samt ett BSO i Shanghai, Kina, är ett svenskt bolag som utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner och erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit för marina installationer. Systemet skyddas av en rad globala patent. Sedan 2012 är AIMS AB, som framförallt utvecklar och säljer IMU:er, ett helägt dotterbolag till C2SAT holding AB (publ). Därtill har C2SAT en ägarandel om 20 % i FMC2, ett bolag fokuserat på produkter inom förnyelsebar energi. C2SAT holding AB (publ) är noterat på NGM-MTF (C2ST) med Mangold som likviditetsgarant (market maker). C2SAT är ett internationellt registrerat varumärke.

(www.C2SAT.com)

 

För mer information, kontakta: Fredrik Nygren, VD C2SAT                                        

C2SAT                                                                          

Dalvägen 16, 169 56 Solna, Sverige                                

Tel: 08-705 95 00, fredrik.nygren@C2SAT.se