Abstracta förvärvar Diafax

Abstracta förvärvar Diafax Abstracta AB som ingår i Expanda Design Group, har förvärvat AV- och konferensinrednings-företaget Diafax AB. Diafax, med säte i Hallsberg har sedan mer än 25 år utvecklat och marknadsfört konferensinredning av hög kvalitet och med högt designvärde. Abstractas affärside är att utveckla, producera och marknadsföra inredningsprodukter med högt designvärde, funktion och exportpotential till kontor, utbildning och offentlig miljö. Carl-Johan Hedberg, VD i Abstracta säger: "Förvärvet av Diafax är i linje med Abstractas strategi och affärside. De båda bolagen har sedan lång tid ett gott samarbete då en del av Diafax produkter tillverkas av Abstracta. Långsiktigt finns flera synergieffekter att vinna inom logistikområdet och Diafax kompletterar Abstractas verksamhet genom en hög kunskap inom AV-teknik och en framgångsrik produktutveckling". Abstractas omsättning uppgick 1999 till 107 miljoner SEK. Diafax omsätter 30 miljoner. Växjö den 27 juni 2000 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD, Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070- 5820828 eller av Abstractas VD, Carl-Johan Hedberg, tel 0472-269600, 070-6705288 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, BTJ Produkter, Gärsnäs, Lammhults och Skaga är sådana bolag med klar designprofil. BTJ Produkter och Gärsnäs har förvärvats under året. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Ambitionen är att Expanda Design Group under loppet av nästa år skall bestå av designföretag med en samlad årsomsättning på minst 1 mdr kr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00230/bit0002.pdf

Dokument & länkar