Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2000 Koncernens omsättning och resultat steg kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år Koncernens omsättning uppgick till 191,4 mkr, (106,4 mkr) och rörelseresultatet till 22,6 mkr (8,3 mkr). I rörelseresultatet ingår en jämförelsestörande post på 3,3 mkr. Resultatet efter finansnetto blev 21.1 mkr (8,2 mkr) och nettovinsten efter verklig skatt och minoritetsposter 13,9 mkr (5,9 mkr). Resultatet per aktie efter verklig skatt och minoritetsposter uppgick till 1.65 kr (0.71 kr) och synligt eget kapital per aktie till 25.93 kr (17.15). Soliditeten uppgick till 38 procent. Omsättning och rörelseresultat för helår 2000 kommer klart att överstiga fjolårets verkliga utfall. Växjö den 3 maj 2000 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Gärsnäs, Lammhults och Skaga är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Ambitionen är att Expanda Design Group inom en tvåårsperiod skall bestå av designföretag med en samlad årsomsättning på minst 1 mdr kr. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT01250/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar