Expanda Design Group blir delägare i Design House Stockholm. Satsar på kraftfull internationell expansion

Expanda Design Group blir delägare i Design House Stockholm. Satsar på kraftfull internationell expansion. Avtal har träffats med ägaren till Design House Stockholm AB, Anders Färdig, innebärande att Expanda AB per 1 november går in som delägare i bolaget genom att dels förvärva aktier från Anders Färdig, dels teckna ett konvertibelt förlagslån i bolaget. Efter full konvertering kommer Expanda att äga 34,6 procent av aktierna i Design House Stockholm. Kapitalinsatsen är beroende av det ekonomiska utfallet år 2000, men kan beräknas bli 9 mkr. Expanda har option att efter två år förvärva aktiemajoriteten och efter ytterligare två år i ett sista steg förvärva samtliga aktier. Anders Färdig kommer att kvarstå som bolagets verkställande direktör. På tio år har Design House Stockholm etablerat sig som en av de viktigaste kanalerna för skandinaviska formgivare att få ut sina ideer på en internationell marknad. Man har skapat ett starkt koncept av produkter för hemmet under varumärket Design House Stockholm. Bolagets kanske mest kända produkt är den s.k. "blocklampan". Design House Stockholm äger, via kontrakt med formgivarna, försäljningsrätt över hela världen på samtliga produkter. Bolaget kontrollerar hela kedjan från produktion till distribution. Bolaget äger några egna butiker i Sverige (Stockholm, Göteborg och Lund) och har därutöver byggt upp ett nät av "shop in shops" och franchisebutiker. Senast öppnad "shop in shop" finns hos Stockman i Helsingfors. Arbete pågår att knyta upp kommersiellt starka designbutiker runt om i världen för konceptet. Design House Stockholm AB inkl dotterbolaget i USA beräknas i år omsätta 40 mkr med ett resultat i storleksordningen 1,5 mkr. Cirka en tredjedel av omsättningen finns i USA, bl a genom ett samarbete med Museum of Modern Art. Design House Stockholm står inför en kraftfull internationell expansion med målet att om några år nå en omsättning på 100 mkr. Jan Ove Forsell, VD i Expanda: "Design House Stockholm har ett unikt affärskoncept som väl stämmer med Expandas affärside. Vi bedömer att bolagets förutsättningar för en kraftig tillväxt är mycket goda och ser att Expanda dels kan vara en bra finansiell partner för bolaget, dels bidra med kunskaper och kontakter inom våra specialområden. Vi tror även att Design House Stockholm kan tillföra Expandas övriga koncernbolag ytterligare säljkanaler och kontakter inom design och formgivning. Frågor besvaras av Jan Ove Forsell, VD Expanda, tel 0470-727970, 070- 5820828 och Anders Färdig, VD Design House Stockholm tel 08-54501220, 0708-420608 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Eurobib (tidigare BTJ Produkter), Gärsnäs, Lammhults och Skaga är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Ambitionen är att Expanda Design Group under 2001 skall bestå av designföretag med en samlad årsomsättning på minst 1 mdr kr. VD Anders Färdig säger: Skandinavisk design är en icke fullt utnyttjad naturresurs. Genom att kombinera bra formgivaridéer med högkvalitativa rationella produktionsanläggningar runt om i världen, har Design House Stockholm givit kommersiell kraft åt det på 30-talet myntade uttrycket "vackrare vardagsvara". På tio år har Design House Stockholm via eget bolag i USA och Sverige blivit ett av de snabbast växande skandinaviska designföretagen med tonvikt på heminredning. Via egna butiker, franchisetagare och "shop in shops" på kända varuhus har varumärket snabbt blivit etablerat. USA är den största marknaden och står för 35% på den totala omsättningen av 40 miljoner kronor. Försäljningen sker främst via inredningsbutikerna Crate & Barrel och Museum of Modern Art (whole sale division) där Design House Stockholm blivit den största leverantören från Skandinavien. Det snabbt växande intresset och förståelsen för skandinavisk design i Japan och Fjärran Östern har lett till att denna del av världen omsättningsmässigt kommer att passera Europa under 2001. Av de 25 formgivarna som idag står för kollektionen, finns några som tidigt varit med och skapat det skandinaviska designryktet såsom professor Signe Persson-Melin, professor Timo Sarpaneva och professor Wanja Djanajeff. Harry Koskinen, Jukka Setälä och Nina Jobs är bra exempel på formgivare som följt upp utvecklingen och återigen satt vårt formspråk på den internationella kartan. Design House Stockholm har helt anpassat sin marknadsföring och försäljning till det kraftigt förändrade köpbeteendet inom handeln. Försäljningen koncentreras därför till de återförsäljare som kan visa hela sortimentet och därmed också spegla upplevelsen "The Scandinavian Look". Expandas affärside att samla företag som har design som ett av de viktigaste konkurrensmedlen borgar för att Design House Stockholm kan fortsätta sin internationella satsning på att etablera ett varumärke som ska spegla det bästa av skandinavisk design idag. Varumärket Design House Stockholm beräknas nå en omsättning av 100 miljoner SEK inom en treårsperiod. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar