Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 Omsättning: Koncernomsättningen för 2002 uppgick till 697,8 mkr (741,1), vilket är i linje med senaste prognos Resultat: Rörelseresultatet före engångsposter uppgår till 24,9 mkr, att jämföras med 15,7 mkr föregående år. Förbättringen beror på fortlöpande kostnadsanpassningar och förändrad bolagssammansättning efter avyttringen av R-man och förvärven av Voice och BCI. Resultatet efter finansnetto blev 8,6 mkr (39,4), efter att 9,8 mkr avsatts för omstrukturering av Skaga. Kassaflöde: Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades från +15,0 mkr 2001 till +31,5 mkr 2002. Utdelning: Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr/aktie (1,50) Förväntningar på år 2003: Vi räknar med en förbättring av koncernens rörelseresultat 2003 till följd av det omfattande struktur- och förändringsarbete som genomförs. Den fullständiga bokslutskommunikén bifogas detta pressmeddelande Marcus Larsson ny VD och koncernchef från 1 maj 2003 I samband med att Lammhults VD Marcus Larsson vid bolagsstämman 2002 utsågs till vVD i Expanda AB informerades om att inriktningen var att Marcus Larsson vid bolagsstämman 2003 skulle efterträda Jan Ove Forsell som VD. Vid dagens styrelsesammanträde har Marcus Larsson utsetts till VD i Expanda AB och koncernchef i Expanda Design Group med tillträde 1 maj 2003. I samband med att Marcus Larsson tillträder som VD kommer Expanda AB:s kontor att flyttas från Växjö till Lammhult och inrymmas i dotterbolaget Abstracta AB:s nyrenoverade kontors- och fabriksfastighet. Claes Brechensbauer ny VD i Lammhults Marknadschefen i Lammhults, Claes Brechensbauer, har utsetts till Marcus Larssons efterträdare. Han tillträder posten som VD i Lammhults Möbel AB den 1 maj 2003. Växjö 21 februari 2003 Expanda AB Styrelsen Frågor besvaras av VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727970, 070-5820828 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00710/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00710/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar