Expanda Design Group köper danska BCI - blir världsledande inom inredningar för bibliotek

Expanda Design Group köper danska BCI - blir världsledande inom inredningar för bibliotek Expanda Design Group är redan i dag genom dotterbolaget Eurobib AB en ledande aktör på världsmarknaden för inredningar till bibliotek. Eurobib AB (tidigare BTJ Produkter AB), som förvärvades av Expanda för två år sedan, har sitt säte i Lund och omsatte förra året 102 mkr med ett rörelseresultat på 2,9 mkr. I år beräknas omsättningen stiga till cirka 125 mkr och rörelseresultatet till cirka 7 mkr. Exportandelen uppgår till 65%. Eurobib har dotterbolag i Belgien, Danmark, Norge och USA. Expanda AB har nu träffat en uppgörelse med det danska börsnoterade bolaget ITH Industri Invest A/S om förvärv av ITH:s dotterbolag BCI A/S, som är verksamt inom samma marknadssegment som Eurobib. Eurobib och BCI är internationellt sett de dominerande varumärkena inom nischen. BCI omsatte i fjol motsvarande 145 mkr med ett rörelseresultat på 9,5 mkr. Årets omsättning och resultat förväntas bli i samma storleksordning. Huvudkontoret ligger i Holsted på Jylland. Försäljningen utanför Danmark uppgår till 70%. BCI har dotterbolag i Frankrike, Spanien, Holland, Norge och USA. Expanda tar genom förvärvet av BCI ett strukturellt grepp inom branschen. Det samlade Eurobib/ BCI blir världens i särklass ledande företag inom segmentet inredningar för bibliotek. Aktörerna i övrigt på denna marknad är till stor del lokala leverantörer i varje land. Inget annat företag har så världsomspännande verksamhet som Eurobib/BCI. Man blir den största aktören i de flesta europeiska länder och i Mellersta Östern. Världsmarknadsandelen kommer att uppgå till cirka 20%. Genom samordning av verksamheterna i Eurobib och BCI uppnås på sikt avsevärda synergier på alla områden, marknad, produkter, produktion, design, lager och logistik och administration. Andra halvåret 2002 kommer att användas för att identifiera och "sjösätta" aktivitetsprogram inom dessa olika områden för att synergierna skall nås Expandas förvärv av BCI sker den 1 juli 2002. Köpeskillingen uppgår till motsvarande 75 mkr och kommer att finansieras genom lån. Viss justering av köpeskillingens storlek kan komma att ske beroende på resultatutvecklingen under första halvåret 2002 och genomförd due- diligence. Resultattillskottet från affären blir positivt redan 2002, men de mer betydande tillskotten kommer 2003 och framåt till följd av synergier och det gemensamma bolagets större resurser för marknadsföring och produktutveckling. Resultattillskottet nästa år beräknas överstiga 10 mkr. Expandas soliditet, som efter avyttringen av verkstadsbolaget R- man nyligen, ligger på 47% sjunker genom förvärvet av BCI till cirka 35%. Detta är fortsatt en soliditet som ligger i överkant av koncernens finansiella mål och utgör ingen begränsning för fortsatt expansion av Expanda Design Group genom förvärv. Expandas VD Jan Ove Forsell säger: "Biblioteksmarknaden är mycket intressant för Expanda. Dels är marknaden något mindre konjunkturkänslig än vissa andra nischmarknader inom möbler och inredning, dels innehåller den många utvecklingsmöjligheter. Biblioteken i dag och i framtiden är mer än bara böcker, de är centraler för information och kommunikation. Möjligheterna att via Eurobib/BCI sälja även koncernens övriga inredningsprodukter är därför betydande. Det faktum att Expanda Design Group genom förvärvet av BCI blir lite mer skandinaviskt är också spännande". Eurobibs hemsida www.eurobib.com, liksom BCIs hemsida www.bci.dk ger utförlig information om de båda företagen. På Expandas hemsida www.expanda.se finns en bildbank som presenterar ett antal biblioteksinstallationer de båda företagen gjort i olika delar av världen. Växjö 2002-06-11 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Expandas VD Jan Ove Forsell, tel 0470-727971, 070- 5820828 samt av Eurobibs VD Thomas Johannesson, tel 046-311801, 070- 2140350 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential. Dotterbolagen Abstracta, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernens omsättning 2001 uppgick till 740 mkr och rörelseresultatet till 45 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/11/20020611BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar