Expanda omstrukturerar

Expanda omstrukturerar Expandas dotterbolag Abstracta AB har inlett MBL-förhandlingar syftande till en avveckling av produktionsenheten Multiplan i Perstorp. Fabriken sysselsätter 27 personer. Åtgärden syftar till att reducera produktionskostnader och ligger i linje med koncernens strävan att koncentrera resurser till produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Beslutet innebär att årets resultat kommer att belastas med en betydande engångskostnad och att den aktuella prognosen om ett resultat i nivå med eller något under föregående år ej kommer att kunna infrias. Som en följd av beslutet kommer koncernen att visa en förlust 2003 samtidigt som koncernens konkurrenskraft och lönsamhet förbättras redan nästa år. Lammhult den 11 december 2003 Marcus Larsson, VD Telefon 070-606 70 75 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar