Expanda säljer sin andel i Design House Stockholm

Expanda säljer sin andel i Design House Stockholm Expanda AB har sedan hösten 2000 innehaft en minoritetspost (15 %) i Design House Stockholm AB med option att senare utöka ägarandelen i bolaget. Bolagets huvudägare, Anders Färdig, har också haft rätt att på vissa villkor återköpa Expandas aktier. Överenskommelse har nu träffats innebärande att Anders Färdig under april förvärvar Expandas aktiepost. Avyttringen ger Expanda ett resultattillskott på 1,5 mkr och ett likviditetstillskott på 10 mkr. Växjö den 24 april 2003 Jan Ove Forsell Verkställande direktör 0470-727971, 070-5820828 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god export-potential. Dotterbolagen Abstracta, BCI, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01150/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar