Gärsnäs AB och Galleri Stolen i Stockholm AB avser att gå samman

Gärsnäs AB och Galleri Stolen i Stockholm AB avser att gå samman Avsiktsförklaring har denna dag tecknats mellan Lammhults Möbel AB, moderbolag till Gärsnäs AB och dotterbolag till Expanda AB, och ägarna till Galleri Stolen i Stockholm AB syftande till att Galleri Stolen skall förvärva 100 % av aktierna i Gärsnäs mot betalning i egna aktier. Efter genomförd affär kommer Lammhults, att inneha 48.7 procent av aktiekapital och röstetal i det sammanslagna bolaget. Lammhults erhåller också en rätt under 2008 förvärva resterande 51.3 procent av aktierna i Galleri Stolen enligt villkor som stipuleras i det avtal som parterna avser sluta senast den 1 juni på basis av den nu ingångna avsiktsförklaringen. Lammhults äger rätt att överlåta erhållna aktier jämte optionsrättigheterna till Expanda AB. Affären medför inga extraordinära kostnader eller nedskrivningsbehov för Expandakoncernen samtidigt som balansomslutningen reduceras med cirka 20 Mkr. Gärsnäs och Galleri Stolen kompletterar varandra utomordentligt väl och har också gemensamma rötter i så måtto att Galleri Stolens grundare och huvudägare, arkitekten och formgivaren Åke Axelsson har formgivit en stor del av Gärsnäs kollektion. Avsikten är att det nya bolaget skall ledas från Galleri Stolens huvudkontor och utställningslokal på Birger Jarlsgatan i Stockholm samtidigt som det nya bolagets produktion koncentreras till Gärnäsfabriken. Ett samgående kommer att stärka bolagens ställning på såväl exportmarknader som den inhemska marknaden samtidigt som det nya bolaget kommer att kunna presentera en möbelkollektion som är av absolut toppklass; möbler i sann skandinavisk tradition formgivna av välkända arkitekter och formgivare som Anna von Schewen, Åke Axelsson. Johan Celsing, Ralf Lindberg med flera. Växjö den 29 april 2003 Expanda AB Jan Ove Forsell Frågor besvaras av Marcus Larsson, VD i Lammhults och tillträdande VD i Expanda, tel. 070-6067075 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god export-potential. Dotterbolagen Abstracta, BCI, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01280/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar