Rapport från ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003

Rapport från ordinarie bolagsstämma den 29 april 2003 · Årsredovisningen för 2002 fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. · Beslutades att disponera resultatet i enlighet med framlagt förslag innebärande att 1,00 kr per aktie utdelas till aktieägarna. · Till styrelseledamöter omvaldes Torbjörn Björstrand, Lennart Bohlin, Jan Ove Forsell, Anders Hultman, Katarina Mohlin och Johan Sjöberg samt nyvaldes Marcus Larsson (verkställande direktör). · Till nomineringskommitté inför nästa års ordinarie stämma valdes Yngve Conradsson (sammankallande), Gunnar Lindberg och Johan Sjöberg. · Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Anders Hultman till styrelsens ordförande. · I sitt tal vid stämman kommenterade avgående VD Jan Ove Forsell och tillträdande VD Marcus Larsson delårsrapporten för första kvartalet, som tidigare under dagen hade publicerats i separat pressmeddelande. Växjö den 29 april 2003 Styrelsen Frågor besvaras av VD Marcus Larsson, tel 070-606 70 75 Expandas affärsidé är att utveckla och långsiktigt äga en grupp av företag med huvudsaklig inriktning på produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god export-potential. Dotterbolagen Abstracta, BCI, Diafax, Eurobib, Gärsnäs, Lammhults, Skaga och Voice är sådana bolag med klar designprofil. Expandaaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/30/20030430BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Expanda ska utveckla och långsiktigt äga en konkurrenskraftig företagsgrupp med huvudsaklig inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential.

Dokument & länkar