Efter den framgångsrika företrädesemissionen färdigställer ExpreS2ion joint venture-bolaget AdaptVac

Hørsholm, Danmark, oktober, 2, 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag, att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”) och NextGen Vaccines ApS (“NextGen”) har färdigställt samtliga avtal gällande joint venture-bolaget AdaptVac ApS (“AdaptVac”) efter den framgångsrika företrädesemissionen, som genomfördes i augusti 2017. Härutöver förväntar sig ExpreS2ion, att AdaptVac kommer att publicera ytterligare information gällande data från djurmodeller och information om AdaptVacs primära vaccinkandidat mot bröstcancer inom de kommande veckorna.

AdaptVac grundades för att kombinera den unika proteinutvecklings- och produktionsplattformen ExpreS2 med den banbrytande Virus-Like Particle (VLP)-teknologin, vilken har utvecklats av grundarna till NextGen, ett spinoff-bolag från Köpenhamns Universitet. AdaptVac ägs till lika stora delar av ExpreS2ion och NextGen och har bedrivit sin verksamhet under en tillfällig ledning sedan bolagets bildande i juni 2017. Vid ett konstituerande möte idag utnämndes Dr. Wian de Jong från ExpreS2ion som VD och Dr. Adam F.S. Pedersen från NextGen som CSO för AdaptVac. Dr. Steen Klysner från ExpreS2ion utnämndes som styrelseordförande för AdaptVac. AdaptVacs styrelse har likvärdig representation från ExpreS2ion och NextGen.

”Båda bolagen ser en stor möjlighet för att kombinera vår kostnads- och tidseffektiva utvecklingsplattform ExpreS2 med Virus-Like Particle-teknologin, som möjliggör användningen för vacciner och vaccinliknande behandlingar på radikala nya sätt. Med dessa verktyg siktar vi även mot att helt förändra sättet som vanliga icke-smittsamma sjukdomar, så som cancer och allergier, kan behandlas”, säger Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion.

Steen Klysner förklarar vidare varför AdaptVac har valt bröstcancer som sitt primära utvecklingsprojekt:

”Om vi kan utnyttja fördelarna med en vaccinliknande behandling, så som att använda en enkel nålinjektion i patienten för att aktivera immunsystemet till att effektivt bekämpa cancertumören, vore det en stor förändring jämfört med de kostsamma och resurskrävande behandlingarna som dominerar marknaden idag”. 

Stark marknadspotential i bröstcancer

Bröstcancer är en utbredd onkologisk indikation som årligen drabbar över 1,3 miljoner människor och orsakar över 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingen idag baseras på monoklonala antikroppar, där den dominerande terapin HERCEPTIN (trastuzumab) årligen genererar en försäljning globalt om cirka 7 miljarder USD. Målsättningen för produktprofilen hos AdaptVacs primära bröstcancerprototyp är skräddarsydd för att vara starkt konkurrenskraftig både avseende kostnad och effekt och siktar därmed mot en signifikant marknadsandel.

Om AdaptVac ApS

AdaptVac är ett nytt joint venture-bolag mellan ExpreS2ion och NextGen, som kombinerar ExpreS2ions plattform med den nya proprietära och banbrytande Virus-Like Particle (VLP)-teknologin, som utvecklats på Köpenhamns Universitet. Bolaget har som målsättning att accelerera utvecklingen av högeffektiva terapeutiska och profylaktiska vacciner inom högt värderade segment inom onkologi, smittsamma sjukdomar och immunologiska sjukdomar.

Om NextGen Vaccines ApS

NextGen Vaccines ApS grundades av forskare från fakulteten för hälsa och medicinforskning vid Köpenhamns Universitet. Bolaget har utvecklat en patenterad teknologi, som möjliggör utvecklingen av en helt ny klass av vacciner. Metoden kan användas brett för effektiv behandling mot både allvarliga smittsamma sjukdomar (t ex zikavirus, humant papillomvirus och malaria) och icke-smittsamma sjukdomar, så som cancer och allergier. 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2017.

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik, för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor, som överstiger konkurrerande teknologier.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera

Dokument & länkar