ExpreS2ion Biotech Holding AB: Sista dag för handel med BTA

Report this content

I februari 2018 genomförde ExpreS2ion Biotech Holding AB (”ExpreS2ion”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 400 403 aktier. Sista dag för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 15 mars 2018 och stoppdag är den 19 mars 2018.

2 400 403 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 21 mars 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i ExpreS2ion till 12 002 015 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 333 557,222223 SEK. 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till ExpreS2ion i samband med företrädesemissionen.  

Certified Advisor 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Advisor. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en plattformsteknologi för att möjliggöra kostnadseffektiv och robust produktion av komplexa proteiner till utveckling av vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 250 olika proteiner med en effektivitet och framgångsfaktor som enligt styrelsen överstiger konkurrerande teknologier. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga Virus-Like-Particle-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar