ExpreS2ion Biotechnologies meddelar ett Research License Agreement med Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Report this content

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka, Japan, har undertecknat ett tvåårigt forskningslicensavtal (Research License Agreement) som beviljar Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation tillgång till ExpreS2ions proprietära proteinuttryckssystem, ExpreS2 TM, i sin forskning och utveckling (FoU).

Forskningslicensavtalet

Forskningslicensavtalet (Research License Agreement) ger Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation rätt att utföra forskning med ExpreS2ions proprietära ExpreS2-system under två års tid. ExpreS2ion och Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation offentliggör inte några övriga villkor avseende forskningslicensavtalet.

Avtalet följer en initial period, där Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation beställde servicearbete av ExpreS2ion genom att tillämpa ExpreS2-systemet för att lösa produktionsbehov för att stödja forskning om ett icke-offentliggjort protein.

CEO Dr Steen Klysner comments

”Vi är glada över att vår ExpreS2 TM-plattform nu kommer att ingå i FoU-verktygslådan hos Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation är ett starkt och välansett japanskt läkemedelsföretag, och vår plattform har nu möjlighet att bibehålla deras innovation och generering av nya projekt.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera