ExpreS2ion erhåller order om cirka 1,6 MSEK inom ett utvecklingsprogram för ett nästa generations malariavaccin

ExpreS2ion Biotechnologies ApS (“ExpreS2ion”), ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, meddelar att Bolaget har erhållit en order på cirka 1,6 MSEK för att utföra utvecklingsarbete som en del av ett Wellcome Trust-finansierat malariavaccinprojekt. Projektet leds av Jenner Institute vid University of Oxford och målet är att skapa ett nästa generations vaccin mot malaria i blodfas.

ExpreS2ions roll i det Wellcome Trust-finansierade projektet är att bidra till upprättandet av en cGMP-tillverkningsprocess av ett optimerat malariaantigen, RH5.2, med hjälp av ExpreS2-plattformen. Projektet är bara ett av flera malariavaccinprogram ledda av Jenner Institute. ExpreS2ion samarbetar exempelvis även med institutet inom det bidragsfinansierade programmet OptiMalVax H2020.

I detta nästa generations RH5.2 virusliknande partikel-projekt kommer ExpreS2ion att etablera monoklonala S2-cellbanker med ExpreS2-plattformen. Detta är ett nödvändigt steg för tillverkning av materialet som ska användas i kliniska studier. RH5.2 kommer att vara den tredje malariavaccinkandidaten som använder ExpreS2-plattformen för att producera det material som behövs för att gå in i klinisk utveckling.

Ett nästa generations vaccin mot malaria i blodfas

Denna vaccinkandidat mot malaria i flera olika livsfaser hos P. falciparum-malariaparasiten finansieras av ett Wellcome Translational-stipendium som erhållits av Jenner Institute. Vaccinkandidater från olika livsfaser testas både ensamma och i kombination, initialt i Storbritannien och sedan i malariadrabbade regioner i Afrika.

Professor Simon Drapers grupp vid Jenner Institute har identifierat PfRH5 som den mest lovande vaccinkandidaten för malaria i blodfas. PfRH5 är starkt konserverat över alla P. falciparum-stammar som hittills identifierats, och en löslig version av proteinet, RH5.1, har visat förmåga att minska parasittillväxthastigheten hos vaccinerade frivilliga som utsatts för parasiter i blodet. I syfte att ytterligare förbättra effektiviteten kommer Wellcome-stipendiet att finansiera GMP-tillverkning av ett andra generationens RH5-vaccin, RH5.2, i S2-insektsceller. RH5.2 har konstruerats för att bibehålla regioner som är viktiga för igenkänning av röda blodkroppar, vilka är inriktade på neutralisering av antikroppar. Dessutom kommer RH5.2-proteinet att visas på ytan av en hepatit B-härledd virusliknande partikel för att maximera induktionen av antikroppar med hög titer.

1Se mer information i pressmeddelande från ExpreS2ion den 31 oktober 2018.

”Vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av ett effektivt vaccin för malaria i blodfas genom att använda vår unika proteinproduktionsplattform, ExpreS2. Malaria fortsätter att utgöra en stor global hälsobelastning. Genom kombinerade insatser från starka forskningsgrupper och finansiering från källor som Wellcome Trust kan detta förhoppningsvis förändras i framtiden”, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.

Fakta om malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom orsakad av parasiter som överförs till människokroppen via infekterade honor av Anopheles-myggor. Trots att sjukdomen går att både förhindra och behandla, beräknas det att cirka 219 miljoner människor i 87 länder smittades av malaria år 2017. Samma år beräknades antalet dödsfall till
cirka 435 000.

I en marknadsbedömningsstudie som genomförts av Boston Consulting Group, sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, uppskattades det globala marknadsvärdet för malariavacciner till upp till cirka 400 miljoner USD per år, baserat på den uppskattade efterfrågan på malariavaccin.

Om Wellcome Trust

Wellcome Trust är en forskningsorganisation baserad i London, Storbritannien. Det grundades 1936 baserat på arvet från läkemedelsmagnaten Sir Henry Wellcome, för att finansiera forskning för att förbättra människors och djurs hälsa. Organisationens motto är "achieve extraordinary improvements in health by supporting the brightest minds". Förutom att finansiera biomedicinsk forskning bidrar organisationen även till allmänhetens kunskap om vetenskaplig forskning. Wellcome Trust hade en kassa med utdelningsbara pengar om cirka 25,9 miljarder pund under 2018, vilket gör det till världens fjärde mest förmögna välgörenhetsstiftelse.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se
 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar