ExpreS2ion erhåller patentgodkännande i Kanada för sin kärnplattform

ExpreS2ion Biotech Holding AB och dess dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) meddelar att bolagets patentansökan “Improved Protein Expression System”, som omfattar hela bolagets ExpreS2-plattform, har godkänts i Kanada och kommer att gälla med utgångsdatum 12 juni 2029.

I och med patentgodkännandet i Kanada har ExpreS2ion nu framgångsrikt erhållit patentskydd för ExpreS2-plattformen på samtliga viktiga marknader. Det innebär att den huvudsakliga initiala målsättningen för patentportföljen som omfattar ExpreS2-plattformen, vilken är av avgörande betydelse för bolagets verksamhet, nu har uppnåtts, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.

Patentansökan “Improved Protein Expression System” har registrerats i 15 olika länder som täcker bolagets huvudsakliga marknader. Patentet har utfärdats i USA, Sydkorea, Japan, Australien och Kina och är validerat i flera EU-länder efter godkännande av den europeiska patentmyndigheten (EPO).

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding ABs Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:
Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom joint venture-bolaget AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera