ExpreS2ion har tilldelats 2,7 MSEK för fortsatt utveckling av två nya kandidater för malariavaccin

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar att Bolaget har tilldelats 2,7 MSEK från Horizon 2020-finansierade OptiMalVax-bidragskonsortiet, under ledning av Jenner Institute vid Oxford University, för att etablera monoklonala Drosophila S2-cellbanker för två nya kandidater för malariavaccin. Den ena kandidaten riktar sig mot malaria i blodfas, potentiellt i kombination med RH5-vaccinkandidaten som tidigare testats med framgång i en klinisk fas IIa-studie, och den andra kandidaten är ett transmissionsblockerande vaccin. Det slutgiltiga målet med projektet är att skapa ett nästa generations kombinationsvaccin för blodfas för att adressera malariavaccinmarknaden om 400 miljoner USD.

ExpreS2ions roll i det kliniska utvecklingsprogrammet är att etablera monoklonala Drosophila S2-cellbanker för de två vaccinerna, som kommer att användas för att tillverka cGMP-material för de kliniska prövningarna. Konsortiet syftar till att starta produktionen för blodfasvaccinet under första kvartalet 2020, och en klinisk fas I-studie kommer därefter att initieras.

Nästa generations blodfas-malariavaccin

OptiMalVaxs utvecklingsprogram för blodfasvaccin använder en ny blodfasantigen med potentiell synergi med RH5. RH5-antigenet producerades framgångsrikt för första gången med ExpreS2 under 2014, och det utvecklades därefter och togs i kliniska prövningar av Jenner Institute of Oxford. Det är det första malariavaccinet som uppvisar förmågan att minska parasitmultipliceringshastigheten i en klinisk fas I/IIa-studie. Med utgångspunkt i prekliniska proof of concept-studier, syftar konsortiet till att i slutändan kombinera RH5-vaccinet med det nya blodfasvaccinet för att skapa ett kombinationsvaccin med optimalt skydd mot malaria i blodet.

Genombrott i utvecklingen av ett transmissionsblockerande vaccin

Målet för ett transmissionsblockerande vaccin är att förhindra överföring till myggor som sticker människor som är infekterade med malaria och på så sätt förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. Därmed ger ett transmissionsblockeringsvaccin inte skydd mot sjukdomen, men det stoppar sjukdomen från att sprida sig och kan därför leda till utrotning av malaria. Under det senaste decenniet har oförmågan att producera Pfs48/45-antigenet i full längd varit en stort hinder för forskare som syftar till att skapa ett transmissionsblockerande malariavaccin. Denna utmaning övervanns nyligen av ExpreS2ion och Jenner Institute, och ett bevis på konceptet om dess vaccineffektivitet publicerades i Nature Communications som meddelades av ExpreS2ion i oktober 2018.

Ytterligare validering av ExpreS2-plattformen: Fem malariavacciner i och på väg in i kliniska studier

Dessa två vacciner ansluter sig till de två malariaprojekt i kliniska prövningar, som redan använder ExpreS2 (se pressmeddelanden från 31 oktober 2018 och 10 januari 2019), liksom Rh5.2-VLP-vaccinet finansierat av Wellcome Trust (se pressmeddelande från 23 september 2019), vilket innebär att det totala antalet malariavacciner i klinisk fas som baserar sig på ExpreS2ions ExpreS2-system nu uppgår till fem stycken. Detta validerar tydligt den breda tillämpningen av Bolagets plattform med en unik förmåga att lösa komplexa utmaningar för vaccinantigenproduktion i även de mest kostnadskänsliga segmenten.

ExpreS2ion stärker sitt samarbete med GenIbet

GenIbet är en erfaren tillverkningsorganisation för vaccinkontrakt (CDMO) baserat i Portugal. Som ExpreS2ions föredragna cGMP-partner har GenIbet godkänts av projektstyrningskommitén för OptiMalVax-projektet som tillverkare och är nu i förhandlingar om att producera cGMP-materialet för de två nya vaccinkandidaterna. Tillverkningsprocessen kommer att baseras på mallproduktions- och reningsmetoden som används för RH5-vaccinet, vilket kommer att påskynda utvecklingen av tillverkningsprocessen och tekniköverföringen betydligt.

"Drosophila ExpreS2-plattformen gjorde det möjligt för oss att för första gången utveckla RH5-proteinantigenet till kliniska prövningar. Jag är glad över att vi nu kommer att stärka vårt partnerskap med ExpreS2ion Biotechnologies ytterligare genom att arbeta tillsammans för att tillverka en andra komponent för detta lovande blodfas-malariavaccin", säger Prof. Simon Draper från Jenner Institute, Oxford University.

 

"Vi är stolta över att bidra till detta projekt och utvecklingen av nästa generations, högeffektiva malariavaccin, genom vår unika ExpreS2-proteinproduktionsplattform. Det är inspirerande att vårt ExpreS2-system återigen möjliggjorde utvecklingen av en viktig malariavaccinantigen, vilket under ett årtionde har ansetts nästan omöjligt att producera”, säger ExpreS2ions CSO, Dr Wian de Jongh.

Om OptiMalVax-konsortiet

Målet med OptiMalVax-konsortiet är att skapa det bästa malariavaccinet som riktar sig mot Plasmodium falciparum, en av de mest betydande orsakerna till malaria. Det slutliga vaccinet förväntas ha hög effekt och kommer att inriktas på flera faser i parasitens livscykel genom ett multi-antigen. Det slutliga vaccinet måste också vara utvecklingsbara och kostnadseffektiva för att ta itu med de unika utmaningar som ligger till grund för malariavacciner. Projektets kliniska program kommer att omfatta försök för att bedöma pre-erytrocytiska, blodfas- och myggfasdelar i kombinationsvaccinet. Vidare kommer toppmodern immunmonitorering, viktiga funktionella analyser av vaccininducerad immunogenicitet och parasitutmaningar att utföras för att visa vaccinsäkerhet, immunogenicitet och effektivitet.

Projektet har fått finansiering från EU:s Horizon 2020 forsknings- och Innovationsprogram enligt bidragsavtal NO733273.

Fakta om Malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom som orsakas av parasiter som överförs i människokroppen via infekterade kvinnliga Anopheles myggor. Trots att sjukdomen är förebyggbar och botningsbar uppskattas det att 219 miljoner människor i 87 länder smittades med malaria 2017 och antalet dödsfall uppskattades till 435 000 i samma år. I en marknadsbedömningsstudie som utförts av Boston Consulting Group sponsrad av Malaria Vaccine Initiative, uppskattades det globala marknadsvärdet för malariavacciner uppgå till 400 miljoner USD per år baserat på uppskattat malariavaccinbehov.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se
 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post:
sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2019.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB baserat i Sverige, med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera