ExpreS2ion licensierar banbrytande CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologi från ERS Genomics

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB ("ExpreS2ion") meddelar idag undertecknandet av ett icke-exklusivt licensavtal med ERS Genomics, vilket ger ExpreS2ion rätt att använda och kommersialisera produkter, för egen användning eller tillsammans med kunder eller partners, baserade på den högeffektiva CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologin. Detta kommer att möjliggöra för ExpreS2ion att erbjuda ett helt nytt sortiment av lösningar för nästa generation av vacciner, immunterapi och diagnostik.

CRISPR/Cas9-genredigeringsteknologin är härledd från en naturlig försvarsmekanism som finns i bakterier och har under de senaste åren skapat en revolution inom bioteknikområdet. Det är ett enkelt och samtidigt extremt kraftfullt verktyg som dramatiskt har förbättrat förmågan att redigera specifika gener snabbt och exakt, vilket gör det möjligt att väsentligt förändra molekylerna i en cell på nya sätt.

För ExpreS2ion möjliggör denna teknik riktade, snabba och effektiva modifieringar av Bolagets ExpreS2- proteinproduktionsplattform för att ytterligare optimera och justera den för specifika processer eller funktioner. Detta kommer att underlätta snabb utveckling av funktionellt modifierade plattformar för tillverkning av produkter som t.ex. har förbättrad immunitet för nästa generations vacciner och immunterapier. Dessa nya produkter och marknadssegment förväntas öppna nya intäktsströmmar för Bolaget, som börjar redan i år. Inga finansiella detaljer om avtalet anges.

"Genom att implementera CRISPR/Cas9-genredigeringstekniken har ExpreS2ion fått viktiga kompetenser och stärkt sin position inom vårt område. Det kommer också att förbättra vår förmåga att arbeta sömlöst med ledande akademiska institutioner och privata företag. Jag är övertygad att våra nya kompetenser och kommande utbud av unika lösningar som bygger på detta avtal kommer att vara intressant för många av våra kunder och partners. Vi ser också fram emot att använda det här kraftfulla verktyget i våra egna och eventuellt även i AdaptVacs utvecklingsprojekt", säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Om ERS Genomics

ERS Genomics är ett bioteknikföretag baserat i Dublin, Irland. Bolaget bildades för att ge bred tillgång för den grundläggande principen och tillhörande immaterialrättigheterna till CRISPR/Cas9, som innehas av Dr. Emmanuelle Charpentier. Icke-exklusiva licenser finns tillgängliga för forskning och försäljning av produkter och tjänster inom flera områden, inklusive forskningsverktyg, kit, reagenser, upptäckter av mål för terepeutiska interventioner, cellinjer för forskning och screening av nya läkemedelskandidater, GMP-produktion av hälsovårdsprodukter, boskapshållning, produktion av industrimaterial som t.ex. enzymer, biobränslen och kemikalier, och syntetisk biologi. För ytterligare information, besök: www.ersgenomics.com.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 70 755 95 51

E-post: ca@skmg.se 

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion Biotechnologies
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019.

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Taggar:

Prenumerera