ExpreS2ion meddelar om kommande presentation av resultat från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar att bolagets samarbetspartner, Jenner Institute vid Oxfords universitet, kommer att presentera resultaten från sin kliniska fas I/IIa-studie med malariavaccinet RH5.1 vid den årliga konferensen som anordnas av American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) den 31 oktober i New Orleans.

Studien utvärderar säkerhet, immunogenicitet och effektivitet hos RH5.1, en antigen mot malaria i blodfasparasiten Plasmodium falciparum som tillverkas med ExpreS2ions teknikplattform ExpreS2.   

– Vi är glada över att resultaten från Jenner Institutes kliniska fas I/IIa-malariastudie nu är redo att presenteras. Vår ExpreS2-platform har utgjort en viktig del i utvecklingen av det här vaccinet, och vi kommer givetvis att presentera vår syn på resultaten så snart de blir allmänt tillgängliga, säger ExpreS2ions VD Dr Steen Klysner.


Vaccinet RH5.1

RH5.1 är en ny, rekombinant malariaantigen som utvecklats vid the Jenner Institute. Den baseras på ett rekombinant RH5.1-protein, som tillverkas med ExpreS2-plattformen med användning av Drosophila Schneider-2 celler. RH5.1 utgör en del av ett större proteinkomplex, som uttrycks av malariaparasiten under infektionen, vilket hjälper den att ta sig in i röda blodkroppar och orsaka sjukdomen. RH5.1-vaccinet utvecklas för att blockera parasitens förmåga att ta sig in röda blodkroppar, vilket därmed effektivt blockerar sjukdomsutvecklingen.

Den kliniska studien

Fas I/IIa-studien är finansierad av Leidos Inc som en del av bolagets statliga avtal med USAs myndighet för internationell utveckling (USAID) med målsättningen att ta fram och utvärdera malariavaccin.

Studien har pågått under mer än ett års tid för att utvärdera RH5.1s säkerhet, immunsystemrespons, lämpliga doseringsnivåer samt effektivitet. Resultaten kommer att presenteras av Angela M. Minassian från Jenner Institute vid Oxfords universitet under ASTHM den 31 oktober kl. 12.00-13.45. Presentationen kommer att behandla säkerhet samt effektivitet och hållbarhet i vaccinresponsen i friska frivilliga som doserats med malariaparasiten P. falciparum.

En sammanfattning kan läsas via följande länk:

https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4692/presentation/18959 

Malaria 

Malaria är ett omfattande globalt problem då 3,2 miljarder människor riskerar att drabbas av en malariainfektion. År 2015 beräknades malaria orsaka cirka 438 000 dödsfall, varav de flesta (70%) drabbade barn under fem år. I dagsläget finns inget generellt godkänt malariavaccin tillgängligt, vilket innebär att det finns ett stort behov av ett säkert och effektivt malariavaccin.


American Society of Tropical Medicine and Hygiene
 (ASTMH)

ASTMH är en icke-vinstdrivande organisation som består av forskare, kliniker, studenter och andra som arbetar professionellt inom området med den långsiktiga målsättningen att främja global hälsa genom att förhindra och hantera infektioner och andra sjukdomar som drabbar fattiga över hela världen i oproportionerligt hög utsträckning. ASTMHs medlemmar arbetar inom forskning, hälsovård och utbildning, som omfattar laboratorievetenskap, internationella fältstudier, klinisk vård samt nationella program för sjukdomshantering.

Jenner Institute och Oxfords universitet

Jenner Institute är ett forskningssamarbete mellan Oxfords universitet och the Pirbright Institute inom utveckling av vaccin mot allvarliga globala sjukdomar. Den medicinvetenskapliga institutionen vid Oxfords universitet är ett av de största biomedicinska forskningscentren i Europa. Universitetet rankas som det främsta i världen och har en av de största portföljerna med projekt i klinisk fas i Storbritannien samt omfattande expertis inom utveckling från laboratorieupptäckt till klinisk fas.

Certified Advisor

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033-3729. Dotterbolaget äger den unika teknikplattformen ExpreS2som skapats för snabb och kostnadseffektiv utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner med fokus på nya vaccin, immunoterapi samt diagnostik. Sedan starten 2010 har bolaget framställt över 250 olika proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP:er) åt samt i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och bolag med överlägsen effektivitet och andel framgångsrika projekt. ExpreS2ion utvecklar även nya vaccin baserade på en banbrytande VLP-plattform via det danska joint venture-bolaget AdaptVac ApS som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar