ExpreS2ion meddelar publicering av ett proof of concept i djur för ett nytt potentiellt banbrytande malariavaccin

Report this content

ExpreS2ion Biotech Holding AB (“ExpreS2ion”) meddelar idag publiceringen av en vetenskaplig artikel i Cellular Microbiology, som ger ett första proof of concept i en djurmodell för ett nästa generations malariavaccin, som riktar sig mot en nyupptäckt molekylär ”nyckel", som den dödliga malariaparasiten använder för att komma in i mänskliga blodceller.

Publikationen författades av ett internationellt team, inklusive forskare från ExpreS2ion, under ledning av Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research ("WEHI"). Det proof of concept som presenteras i artikeln ger dokumentation, som kan bidra till utvecklingen av vacciner baserade på ett patent som ägs av WEHI och ExpreS2ion.

“Det här är första gången den här typen av vaccin har visat sig fungera i en djurmodell. Som sådant är det ett viktigt steg mot att utveckla mänskliga vacciner, som syftar till att utrota malaria. Det är särskilt glädjande att artikeln publicerats idag den 25 april, som är WHO:s World Malaria Day”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

Malarianyckeln beskrevs först i en artikel i tidskriften Nature, publicerad i december 2018 från forskningsgruppen. Det är ett komplex av tre parasitproteiner; Rh5, CyRPA och Ripr, där de tre proteinerna arbetar tillsammans för att låsa upp och komma in i cellen. Denna centrala roll i infektionen av mänskliga blodkroppar gör komplexet till ett nytt och lovande mål för vaccinutveckling.

Artikeln finns tillgänglig här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cmi.13030 

Fakta om Malaria (WHO)

Malaria är en livshotande sjukdom orsakad av parasiter som överförs till människor genom bett av infekterade Anopheles-mygghonor. Det är en förebyggbar och behandlingsbar sjukdom, men trots detta konstaterades det uppskattningsvis 219 miljoner fall av malaria i 87 länder, och det uppskattade antalet dödsfall som orsakats av malaria var 435 000 år 2017. Se även "The World Malaria Day": https://www.who.int/campaigns/world-malaria-day/world-malaria-day-2019 

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission 

E-post: CA@sedermera.se 

Telefon: +46 40-615 14 10

För mer information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till Sverige-baserade ExpreS2ion Biotech Holding AB med organisationsnummer 559033–3729. Dotterbolaget har en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2ion har sedan starten 2010 framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-vaccin genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Prenumerera