ExpreS2ion och GenIbet ingår samarbetsavtal för vaccinutveckling och GMP-produktion

ExpreS2ion Biotech Holding AB:s helägda dotterbolag ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”) har ingått ett samarbetsavtal avseende vaccinutveckling och GMP-tillverkning (Good Manufacturing Practice) med sin portugisiska partner GenIbet Biopharmaceuticals, S.A. (“GenIbet”). Avtalet stärker ExpreS2ions position som en fullserviceleverantör i processen från upptäckt till tidig klinisk utveckling.

Parterna har signerat ett Memorandum of Understanding (MoU) vilket möjliggör för ExpreS2ion att betjäna kunder och samarbetspartners över hela värdekedjan i vaccinutveckling, från upptäckt till GMP-produktion och kliniska tester. GenIbet, en erfaren kontraktsutvecklare inom vaccintillverkning (CDMO), kommer att vara en föredragen GMP-partner till ExpreS2ion. Avtalet löper tills vidare och innehåller inga finansiella transaktioner mellan parterna.

”Vi är glada över att lägga till kapaciteten hos GenIbet, en erkänd aktör inom vaccinproduktion, i servicepaketet som vi erbjuder våra kunder och partners. Denna strategiska allians stärker vår position som en leverantör av one-stop lösningar inom extern preklinisk utveckling såväl som tidig klinisk vaccinutveckling”, säger ExpreS2ions VD, Dr Steen Klysner.

“GenIbets erfarenhet inom GMP-produktion och teknologiöverföring av rekombinanta proteiner från såväl människor som djur är en fin matchning med ExpreS2ions plattformsteknologi. Detta samarbetsavtal kommer att utöka de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda organisationerna”, säger GenIbets VD, Dr Raquel Fortunato.

I december 2017 ingick ExpreS2ion ett liknande samarbetsavtal med sin partner Intravacc, som är baserad i Nederländerna. Genom att ha två starka föredragna GMP-partners med kompetenser och geografiska områden som kompletterar varandra, har ExpreS2ion nu ett brett och globalt erbjudande med en omfattande kapacitet för GMP-produktion.

Om GenIbet

GenIbet, baserat i Oeiras i Portugal, är sedan 2006 en etablerad CDMP. GenIbet erbjuder förstklassig cGMP-tillverkning och en heltäckande service som omfattar utveckling av cellinjer, process- och analysutveckling samt cGMP-produktion av rekombinanta proteiner, DNA samt virus- och cellprodukter. GenIbet baserar sina aktiviteter på den omfattande expertisen inom molekylärbiologi, virologi samt mikrob- och cellkulturer hos sin partner och huvudägare iBET (Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica). Mer information finns på www.genibet.eu.

För ytterligare information om GenIbet, vänligen kontakta:

Dr Raquel Fortunato, VD

Telefon: + 351 21 137 21 74

E-post: raquel.fortunato@genibet.com

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser. 

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com. 

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033-3729, har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik, patenterat plattformsteknologi för att möjliggöra snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. Dotterbolaget har sedan starten 2010 framställt mer än 250 proteiner och 35 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. ExpreS2ion utvecklar även konkurrenskraftiga VLP-baserade vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac, som grundades år 2017.

Taggar:

Om oss

ExpreS2ion Biotechnologies ApS är ett helägt danskt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB, med organisationsnummer 559033–3729. ExpreS2ion har utvecklat en unik patenterad plattform, ExpreS2, för snabb och effektiv preklinisk och klinisk utveckling samt robust produktion av komplexa proteiner för nya vacciner och diagnostik. ExpreS2 är regulatoriskt validerad för att tillhandahållas kliniskt. Plattformen inkluderar funktionellt modifierade glykosyleringsvarianter för förbättrad immunogenicitet och farmakokinetik. Sedan 2010 har bolaget framställt mer än 300 proteiner och 40 virusliknande partiklar (VLP) i samarbete med ledande forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag, vilket visar överlägsen effektivitet och framgångsfaktor. Sedan 2017 utvecklar ExpreS2ion VLP-vacciner genom sitt joint venture-bolag AdaptVac ApS. För ytterligare information, vänligen besök www.expres2ionbio.com och www.adaptvac.com.

Prenumerera