ExpreS2ion ompositionerar sig och tar viktigt steg i kampen mot cancer genom sitt joint venture

Report this content

Hørsholm, Danmark, 28 juni 2017 – ExpreS2ion Biotech Holding AB meddelar idag att det helägda dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS (”ExpreS2ion”), genom sitt joint venture-företag AdaptVac ApS (”AdaptVac”) och den patenterade Plug-and-Play Virus-Like-Particle (VLP)-teknologin, ökar sin utvecklingstakt av effektiva terapibehandlingar och profylaktiska vacciner inom de högt värderade segmenten onkologi, infektionssjukdomar och immunologiska sjukdomar. Detta utgör ett nytt marknadsfokus för ExpreS2ion och en stark ompositioneringspotential genom att bolaget går från att huvudsakligen tillhandahålla tjänster till att även utveckla vacciner. Värdet för ExpreS2ions andel i AdaptVacs initiala pipeline, beräknat genom rNPV (risk-adjusted net present value), uppskattas vara mellan 50 och 100 MSEK.

AdaptVac innehar nu en prototyp till ett bröstcancervaccin

AdaptVac, ett joint venture mellan ExpreS2ion och NextGen Vaccines ApS (”NextGen”), har som målsättning att bli ett bolag i världsklass gällande utveckling av konkurrenskraftiga vacciner och terapeutiska behandlingar för infektionssjukdomar, cancer och immunologiska sjukdomar. AdaptVac är ett joint venture-företag med ägandeskap fördelat lika mellan ExpreS2ion och NextGen och kommer att fungera som ett separat företag med en likafördelning avseende både kostnader och intäkter mellan ägarna. Inledningsvis kommer AdaptVac att fokusera på två huvudprojekt; ett inom onkologi och ett inom infektionssjukdomar. Dessa baseras på redan genomförda studier med den licensierade VLP-teknologin, inom vilka resultaten har indikerat på säkerhet och effekt i etablerade djurmodeller för cancer, vilket har resulterat i en prototyp för ett bröstcancervaccin. Den andra indikationen är ännu ej offentliggjord på grund av patentskäl men indikationen har ett marknadsvärde som är jämförbart med marknadsvärdet för bröstcancer.

ExpreS2ion ompositionerar sig och uppnår betydande finansiellt lyft

Dr Steen Klysner, VD för ExpreS2ion, kommenterar: ”Vi förväntar oss att skapa betydande värde för ExpreS2ion och våra aktieägare genom joint venture-bolaget AdaptVac baserat på dess överlägsna teknikplattform och högt värderade pipeline. Detta joint venture representerar ett nytt marknadsfokus för ExpreS2ion och en stark potential för ompositionering, genom att vi går från att huvudsakligen tillhandahålla tjänster till att även vara en utvecklare av nya vacciner. Baserat på de imponerande befintliga resultaten är jag övertygad om att de terapeutiska och profylaktiska vaccinerna från AdaptVac kommer att vara viktiga värdeskapare för bolaget i framtiden.

Stark marknadspotential och värde

Bröstcancer är en utbredd cancerindikation som drabbar mer än 1,3 miljoner människor årligen och orsakar över 450 000 dödsfall (Tao, 2015: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25543329). Den vanligaste behandlingstypen i dagsläget är baserad på monoklonala antikroppar och den dominerande behandlingsterapin är HERCEPTIN (trastuzumab) som årligen genererar global försäljning om cirka 7 miljarder USD. Dominansen av HERCEPTIN, som har varat i över ett årtionde, är på väg att ta slut på grund av patent som löper ut och introduktion av så kallade biosimilars, men produktprofilen hos AdaptVacs ledande kandidat i pipelinen bedöms av styrelsen ha potential att ta marknadsandelar vilket kan leda till omfattande försäljningsnivåer. ExpreS2ions styrelse uppskattar en värdering på AdaptVacs två huvudprojekt, baserat på en beräkning av rNPV (risk-adjusted net present value), att vara över 100 MSEK. Värdet på rNPV-beräkningen baseras på prognoser gällande intäkter från milstolpsbetalningar och royalties på nettoförsäljning, vilket i sin tur baseras på bedömning av beräknad marknadsstorlek, kostnader för att ta produkten till marknad samt en beräkning av risken som anknyts till att produkten för närvarande är i preklinisk utvecklingsfas.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är ExpreS2ion Biotech Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information om ExpreS2ion Biotech Holding AB, vänligen kontakta:

Dr. Steen Klysner, VD för ExpreS2ion
Telefon: +45 2062 9908
E-post: sk@expres2ionbio.com

Denna information är sådan information som ExpreS2ion Biotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017.

Om ExpreS2ion

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nasdaq Stockholm First North: EXPRS2; org.nr. 559033-3729), har via det helägda danska dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS skapat en unik plattformsteknologi, ExpreS2, som möjliggör kostnadseffektiv utveckling och robust produktion av komplexa proteiner till nya vacciner och diagnostik för exempelvis malaria och zikavirus. Dotterbolaget har sedan starten 2010 arbetat tillsammans med forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag och har med hjälp av sin patenterade ExpreS2-plattform framställt över 200 olika proteiner med en överlägsen effektivitet och framgångsfaktor.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar